Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Livsmedelssäkerhet 

fazer-quality-and-food-safety-940x370.jpg

Att våra produkter är säkra och av hög kvalitet är vår främsta prioritet.

För att säkerställa att våra livsmedelsprodukter är säkra och av hög kvalitet har vi implementerat ett långsiktigt program för livsmedelssäkerhet. Dessutom iakttar vi standarder för kvalitet och livsmedelssäkerhet i linje med branschstandarder och kundernas krav. 

Livsmedelsproduktion är strängt reglerad och vi följer alla tillämpliga bestämmelser. Dessutom tillämpar vi ett system för faroanalys och kritiska styrpunkter (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) för att förebygga risker gällande livsmedelssäkerhet och säkerställa livsmedelskvalitet och -säkerhet. 

För att leva upp till de mest stränga globala kraven har vi certifierat alla våra interna produktionsanläggningar enligt den globala standarden för livsmedelssäkerhet (FSSC 22000).  

Läs mer om våra policyer för kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö samt arbetshälsa och arbetssäkerhet (QEHS). 

Vi utvärderar kontinuerligt riskerna för livsmedelsbedrägerier och har beredskap att förhindra potentiella hot. Till exempel förbättrar vi kontinuerligt vår allergenkontroll. 

Vi övervakar och säkerställer livsmedelssäkerhet, spårbarhet och ansvarstagande i hela vår leveranskedja. Vi tillämpar en systematisk process för att samla in information innan vi väljer och godkänner våra leverantörer och råvaror. Riskbaserade kontroller är en del av Fazers ledningssystem för livsmedelssäkerhet och har utformats för att motverka risker och faror.  

Då vi granskar leverantörer omfattar processen en utvärdering av leverantörens utveckling och prestation i frågor som gäller produktion, kvalitet, livsmedelssäkerhet och hållbarhet. 

Utförlig produktinformation 

Korrekt och aktuell produktinformation är en viktig del av livsmedelssäkerheten, särskilt för personer med specialdieter, inklusive allergener. Därför har vi en speciell, styrd process för att säkra att produktinformationen blir korrekt på nya produkter och produkter under utveckling, och vi fäster speciell uppmärksamhet vid allergener. 

Den viktigaste produktinformationen finns alltid tryckt på produktförpackningarna. På Fazers webbplats finns också information om våra produkter, och personalen i vår kundtjänst svarar gärna på frågor om våra produkter och deras användning.