Hälsa och näring är ett av fokusområdena i Fazers företagsansvarsprogram. Fazers mål är att främja balans i alla aspekter av välmående som hänför sig till mat.

Maten främjar välmåendet på många sätt. Vi på Fazer anser att balans skapar välmående. Vi förstår också att olika personer söker olika sätt att tillgodose sina behov vid olika tidpunkter. Beroende på tillfället kanske de vill ta en kort paus från vardagen, unna sig något riktigt gott eller samlas över en måltid tillsammans med andra. Samtidigt visar konsumenterna allt större intresse för hälsa och kräver därför tydlig information om näringsinnehållet i maten de äter. Dessutom vill allt fler ha hållbara produkter och tjänster som överensstämmer med deras personliga värderingar.

Fazers mål är att erbjuda konsumenterna många varierande alternativ och möjligheter att göra balanserade val.

Främja balans och variation

Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Missionen hänför sig till vårt löfte att erbjuda läckra upplevelser och vara en del av de bästa stunderna under konsumenternas dag. Därför är en av huvuduppgifterna i vårt produktutvecklingsarbete att skapa produkter och tjänster som ger njutning för alla sinnen, oavsett om det gäller gröt, bröd, lunch eller konfektyr.

Samtidigt strävar Fazer efter att hjälpa konsumenterna att hitta en balanserad och varierad kost. För att stödja detta mål följer vi de nationella och nordiska näringsrekommendationerna och -bestämmelserna när vi utvecklar våra produkter och tjänster. Vår inköpsfunktion fokuserar på inköp av råvaror som är säkra och spårbara. Tillsammans med våra leverantörer strävar vi efter att garantera att våra råvaror håller hög kvalitet och är tillförlitliga. Vi förbättrar också ständigt spårbarheten i leveranskedjan för våra råvaror.

Vi ser det som vår plikt att utveckla våra marknadsföringsprinciper så att vi informerar ansvarsfullt och öppet om våra produkter och tjänster. Fazer-koncernens marknadsföringspolicy tillämpas på alla marknadsföringsåtgärder och all kommunikation. Denna policy följer Internationella handelskammarens (ICC:s) riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av mat och dryck samt de marknadsförings principer som har utgivits av lokala självreglerande organisationer.

Samarbete och transparent kommunikation

Vi på Fazer har som mål att ligga i framkant i dialogen om hälsa och välmående. För att uppnå denna ställning utvecklar vi ständigt vår kompetens inom hälsa och kost. Fazer-koncernens forskningsteam, som leder Fazers forskningsnätverk och koncernens forskningsprogram, upprätthåller kontinuerliga partnersamarbeten med forskningsinstitut och hälsovårdsexperter för att studera frågor som är viktiga med hänsyn till vårt sortiment.

Dessutom för vi en öppen dialog med våra intressegrupper om kost och andra relaterade frågor, med fokus på att ständigt förbättra transparensen i och tillgängligheten till information om våra produkter och tjänster.

Ett fokusområde inom vår kommunikation om hälsa och välmående är rätt portionsstorlek. Fetma och ett för stort sockerintag är omfattande folkhälsoproblem. Genom att förespråka rätt portionsstorlek i Fazers restauranger kan vi också minska mängden matsvinn.

Med hjälp av förpackningsstorleken kan Fazer också kommunicera med konsumenterna om hälsorelaterade aspekter. Vi jobbar för närvarande med att säkerställa att Fazers konfektyrförpackningar tydligt visar om produkten är avsedd för en eller flera personer.

Ett annat av Fazer Food Services pågående initiativ är att öka andelen grönsaker på matgästernas tallrikar. Som ett led i denna satsning jobbar Fazer Food Services med att hjälpa konsumenterna att förstå att en kost som består av mer grönsaker och mindre kött främjar både den egna hälsan och miljön.

Läs mer om välmående