Universitet och forskningsinstitut är mycket viktiga intressegrupper och samarbetspartner för oss. Vi delar kunskap, erbjuder studenter avhandlingsämnen och arbetstillfällen, håller föreläsningar och är ett intressant mål för studiebesök. Vi har gemensamma partnersamarbeten och forsknings- och utvecklingsprojekt med olika intressenter, så som forskingsforum och ingrediens och innovationsleverantörer. De spelar en viktig roll i vår utveckling för framtiden.

Fazer forskar och samarbetar med intressegrupper inom matinnovationer och "Foodtech" kring teman som havreteknik, surdegsvetenskap, fullkornsforskning, hållbart protein, näring, ersättning av mängden socker och minskande av salt.

Fazer stöder akademisk forskning för att skapa gemensamt mervärde, bevisa effekterna av våra produkter, skapa nya innovationer och locka framtida medarbetare. Fazer samarbetar med universitet och forskningsinstitut som Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Aalto Universitetet, SLU Uppsala, VTT, RISE Sveriges forskningsinstitut och många andra. Vi har också hjälpt flera studenter att göra sina magisteravhandlingar om ämnen aktuella i verksamheten.

Vi har ett kontinuerligt partnersamarbete och samarbete med de ovannämnda samt andra forskningsinstitut och start-ups för att undersöka teman som är relevanta med tanke på våra råvaror och vårt utbud. 

FAZER DELTAR I UNDERSÖKNINGAR OM MAT, HÄLSA OCH HÅLLBARHET

Healthgrain Forum – främja fullkorn

Healthgrain Forum är ett aktivt nätverk av universitet, institut och industrier som är intresserade av spannmål och spannmålsbaserade produkter. Nätverkets uppgift är att främja vetenskapligt baserade koncept som kan frigöra den hälsofrämjande potentialen i hela produktionskedjan för spannmål, med målet att åstadkomma hälsosamma, praktiska och tilltalande livsmedel.

Ett rent konkret resultat av samarbetet mellan den akademiska världen och industrin inom Healthgrain Forum är en gemensam definition av fullkornsspannmål
Fazers experter deltar i Healthgrain Forum i arbetsgrupper och vid möten och seminarier.

Fazer Brainhow

År 2016 inledde Fazer ett omfattande program för forskning och affärsutveckling, Brainhow, i syfte att skapa innovativa lösningar som bevarar och förbättrar hjärnkapaciteten och hjärnhälsan i olika skeden av livet. Mat och näring tillsammans med sömn och fysisk och mental motion är de viktigaste faktorerna för kognitiv prestanda och hjärnans hälsa.