Fazers mål är att föra en kontinuerlig dialog med sina intressegrupper, skapa engagerande varumärkesupplevelser, trygga förtroendekapitalet och stärka anseendet.

En aktiv dialog med intressegrupper hjälper Fazer att förstå trenderna och signalerna i samhället. Koncernen behöver också vara medveten om eventuella förändringar i det politiska klimatet och lagstiftningen. Feedback från intressegrupper hjälper Fazer att styra sin verksamhet på ett förnuftigt sätt och gör det möjligt för koncernen att ta itu med frågor som är viktiga för intressegrupperna. Fazer har identifierat sina viktigaste intressegrupper och har flera olika sätt att engagera sina intressegrupper.

Konsumenter Konsumentservice, undersökningar, restaurang- och cafématerial, nätsidor, sociala medier, förpackningar, fabriksbesök
Kunder Möten och samarbeten, nyhetsbrev, system för feedback från kunder, kundtillställningar, nätsidor, sociala medier
Aktieägare Regelbunden kontakt, möten och evenemang, tertialrapporter, årsredovisning, nätsidor, företagsansvarsrapport, extranät
Medarbetare Process för att mäta prestationer, kontinuerlig kommunikation mellan chefer och anställda, induktion, utbildning, system för att leda arbetshälsan och  -säkerheten, personaltillställningar, medarbetarundersökningar, etisk hjälplinje, intranät och andra interna kanaler, temadagar, företagsansvarsrapport
Leverantörer Möten, kontrakt, krav på leverantörer, bedömning av leverantörer, uppföljningsåtgärder, partnerskap, forskning, fortgående samarbete mellan inköpschefer och leverantörer
Medborgarorganisationer och lokala
sammanslutningar
Medlemskap, partnerskap, gemensamma projekt och initiativ, nätsidor, sociala medier, enkäter, företagsansvarsrapport
Univeristet och forskninginstitut Partnerskap, gemensamma projekt inom forskning och utveckling, dela kunskap, donationer, slutarbets- och arbetsmöjligheter för studenter, föreläsningar, exkursioner
Hälsövårdsspecialister Dela kunskap, evenemang, föreläsningar
Media Pressmeddelanden och presstillställningar, intervjuer, nätsidor, sociala medier, besök
Myndigheter och regeringar Regelbunden kontakt, möten, medlemskap, seminarier, arbetsgrupper