Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Klimat och cirkularitet

Climate_Itämeri_940x370_Main.jpg

Vi på Fazer vill motverka klimatförändringarna och optimera användningen av resurser med hjälp av cirkulärekonomiska lösningar.

Det globala livsmedelssystemet påverkar klimatet och klimatförändringarna påverkar livsmedelsproduktionen bland annat genom odlingsförhållandena och tillgången till vatten. Vi på Fazer har förbundit oss att minska klimatutsläppen i både vår egen verksamhet och i vår värdekedja samt minimera även andra utsläpp i vatten och i mark.   

Genom att främja materialeffektivitet och återbruka sidoströmmar i vår produktion kan vi minska på våra kostnader och förbättra vår lönsamhet samtidigt som vi minskar på den miljöpåverkan som oeffektivt utnyttjade materialresurser bidrar till. Vi främjar nya möjligheter inom cirkulär ekonomi och stöder bevarandet av naturens mångfald.