Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Biologisk mångfald och hållbart jordbruk 

Biodiversity_940x370_Main.jpg

Den globala livsmedelsproduktionen påverkar den biologiska mångfalden och kan även bidra till avskogning. Fazer främjar hållbart jordbruk för att förhindra utarmning av den biologiska mångfalden.

Med biologisk mångfald avses de många miljontals olika levande organismer som finns på jorden och som är resultatet av fyra miljarder år av evolution. Den biologiska mångfalden är viktig för att vår planet ska må bra och har en direkt inverkan på våra liv. Den förser oss med säkra livsmedel, ren luft och rent vatten. Klimatförändringar, föroreningar, olämplig markanvändning, övergödning, försurning, avskogning och överfiske påverkar den biologiska mångfalden. 

Fazers mål för ansvarsfulla inköp är en integral del av att stödja hållbart jordbruk och därigenom främja den biologiska mångfalden. Fazer samarbetar med WWF Finland eftersom vi vill säkerställa och bevara den biologiska mångfalden. Vi vill bättre kunna identifiera den påverkan vår leveranskedja har på miljön och främja hållbara val med våra produkter och tjänster.  

Hållbart jordbruk 

Våra konsumenter och kunder visar allt större intresse för hållbar livsmedelsproduktion och för ingrediensernas och råvarornas ursprung. Fazer är medvetet om de miljömässiga och sociala utmaningar som kan förekomma i vår leveranskedja. Fazer-koncernens inköpsfunktion arbetar för att göra vår värdekedja spårbar och förbättra dess hållbarhet för alla varor och speciellt vid inköp av viktiga råvaror, såsom kakao, palmolja, ägg och spannmål.  

Fazer vill köpa spannmål och spannmålsprodukter som har producerats med bästa möjliga odlingsmetoder med tanke på miljön. Fazers vision är att minimera sin del av de utsläpp av näringsämnen i vattensystemet som uppstår genom produktion av jordbruksgrödor på vår hemmamarknad. Fazer vill öka tillämpningen av hållbara produktionsmetoder i samarbete med odlarna.