Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Cirkularitet och livsmedelsavfall 

fazer-circularity-and-food-loss-940x370.jpg

Hur vi odlar, producerar och konsumerar mat har stor inverkan inte enbart på miljön, utan även på samhället och vårt välmående. Genom att minska mängden livsmedelsavfall och matsvinn samt utveckla cirkulärekonomiska innovationer kan vi bidra till att skapa en mer hållbar morgondag.

En tredjedel av all mat som produceras globalt går förlorad eller slängs varje år. Matsvinn har omfattande negativa effekter på klimat, vatten, land och biologisk mångfald. Vårt långsiktiga mål är därför att förebygga svinn och minimera förlusterna av värdefulla råvaror för att minska de negativa miljöeffekterna av livsmedelsproduktionen. Ett av våra hållbarhetsmål är att minska matsvinnet avsevärt senast 2030. 

Under 2020 lyckades vi minska matsvinnet med 8 procent. Vi strävar efter att minska svinnet på många olika sätt, till exempel genom att rationalisera vår produktion, återanvända råvaror och donera livsmedelsprodukter. Våra caféer och bageributiker har minskat svinnet genom att sälja livsmedelsprodukter via apparna ResQ och KARMA, där det går att köpa mat som annars skulle kastas bort. 

Livsmedelsdonationer 

Vi strävar efter att förhindra överproduktion i vår produktion och på våra caféer genom noggrann planering. Trots att vi gör vårt yttersta blir det helt tjänliga och ätliga produkter över. Vi samarbetar för närvarande med mathjälpsorganisationer i Finland, Sverige, Lettland, Estland och Litauen. Genom att donera livsmedel till välgörenhetsorganisationer kan vi säkerställa att produkterna konsumeras och inte slängs bort. I Finland gör vi donationer till våra långvariga samarbetspartner, inklusive Ruokapankki i Tammerfors, Helsinki Missio och Hurstin Apu i Helsingfors, svinnmatsterminalen i Vanda och Operaatio Ruokakassi i Åbo. I Sverige donerar vi bröd till Stadsmissionens sociala matbutik Matmissionen. 

’Food waste’ is a much more SEO-friendly term