Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Livsmedelsavfall och matsvinn 

fazer-circularity-and-food-loss-940x370.jpg

Att minska mängden livsmedelsavfall och matsvinnet är ett av de mest effektiva sätten att minska matens miljöpåverkan. På Fazer har vi som mål att minska matsvinnet avsevärt senast 2030.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation uppskattar att en tredje av all producerad mat globalt går förlorad eller kastas bort. Än värre, allt detta livsmedelsavfall och svinn har en enorm negativ inverkan på miljön.  

Eftersom livsmedelsavfall och matsvinn har en omfattande inverkan på klimatet och miljön är det ytterst viktigt för oss att kunna minska matsvinnet i alla skeden av vår produktion. Vårt mål är att agera hållbart och göra gott för planeten och människorna runtomkring oss. Som ett stort nordiskt livsmedelsföretag anser vi att våra åtgärder kan göra skillnad.  

Eftersom det är dyrt att producera livsmedel blir avfall och svinn dyrt. Genom att minska livsmedelsavfallet och matsvinnet kommer livsmedelsindustrins inverkan på klimatet att minska, och så även produktionskostnaderna. Detta gynnar både producenterna och konsumenterna. 

Matsvinn förekommer i hela produktionskedjan, från jord till bord.  

Matsvinn förekommer i alla faser av livsmedelsproduktionen. Därför kan vi minska det på många sätt och i många olika skeden. Vi kan åstadkomma flera både små och stora förändringar genom att fästa uppmärksamhet vid hela produktionskedjan – från jord till bord. Besparingarna kommer att öka över tid. 

Vi behöver veta hur matsvinn uppstår för att göra förbättringar och då vi vet de bakomliggande orsakerna kan vi utarbeta en plan för att minska svinnet och vidta åtgärder i enlighet med den. 

Förändringar kräver tid och ansträngning. Vi har redan förverkligat många åtgärder med syfte att minska matsvinnet och avfallet på våra fabriker, kvarnar och bagerier och kommer att skärpa vår fokus ytterligare i framtiden. Vi har utarbetat planer för hur vi kan utnyttja sidoströmmar mer effektivt i en cirkulär ekonomi. Dessutom får våra medarbetare utbildning i hur matsvinn kan undvikas.

Vi är inne på rätt väg: Under 2020 återvann vi 98,5 procent av vårt produktionsavfall. 

Livsmedelsavfall och matsvinn är en gemensam utmaning och vi alla kan bidra till att minska dem. Fazer har förbundit sig att bidra till att nå detta mål.