Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazer främjar hållbart skogsbruk 

fazer-deforestation-940x370.jpg

Fazer har förbundit sig att stoppa avskogningen och främja hållbart skogsbruk.

Vårt hållbarhetsarbete är i linje med vår mission: Mat med mening. Vi vill göra gott för både planeten och människorna runtomkring oss. Vi har fastställt ett specifikt mål för att uppnå just detta: att ha enbart ansvarsfullt inköpta material och tjänster senast 2030. 

Vi måste stoppa avskogningen 

Skogarna utgör livsmiljöer för djur- och växtarter och spelar en avgörande roll när det gäller att tillhandahålla vatten och att förhindra översvämningar och erosion. Skogarna är också en nyckel till koldioxidlagring.  

Avskogning innebär att permanent omvandla skogar och skogsmarker för annan användning, som odling, vägar, bosättning, gruvverksamhet och betesmark. Avskogning och omställning av ekosystem är stora bidragande orsaker till klimatförändringarna och till att arter utrotas. Avskogning utgör ett hot mot försörjningsmöjligheterna för människor som är beroende av skogarna för mat och ekonomisk aktivitet.  

Vi vill förhindra avskogning som är en följd av vår verksamhet.

Leveranskedjorna för kakao, palmolja, soja och fiberbaserade förpackningsmaterial kan bidra till avskogning. Vi vill förhindra avskogning som följd av vår verksamhet. 

Fazer har gjort åtaganden inom hållbarhet för råvaror som kan bidra till avskogning. Vår uppförandekod för leverantörer kräver att våra leverantörer vidtar åtgärder som motverkar avskogning. Att främja hållbart skogsbruk är också en viktig aspekt i de certifieringsprogram vi använder vid inköp av kakao och palmolja. 

Kakao 

100 % av den kakao vi använder kommer från ansvarsfulla källor. Vi köper spårbar kakao genom odlarprogram i Ecuador, Nigeria och Elfenbenskusten.  Kakaon som köps genom de tre odlarprogrammen kan spåras hela vägen till plantagenivå. Vi köper även kakao via programmet Cocoa Horizons.

För att motverka avskogning har plantagerna GPS-positionerats för att säkerställa att de inte ligger i regnskogar eller buffertzoner. Återstoden av den kakao vi köper är certifierad enligt UTZ, Rainforest Alliance eller Fairtrade Cocoa Programme. 

Palmolja, soja och fiberbaserade förpackningsmaterial 

Fazer köper enbart certifierad, hållbar palmolja. Vi förbinder oss att använda enbart hållbar palmolja som certifierats av Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Vårt mål är att använda enbart segregerad palmolja.  

Dessutom har Fazer förbundit sig att använda enbart hållbar, certifierad soja. Fazers åtagande för certifierad soja gäller all Fazers verksamhet. All soja som används i värdekedjan ska uppfylla de krav som fastställts av Roundtable on Responsible Soy eller ProTerra. 

Vi kommer att fortsätta att övervaka även andra råvaror för att se om de eventuellt bidrar till avskogning och vidta åtgärder vid behov. Fiberbaserade förpackningsmaterial anses till exempel eventuellt kunna bidra till avskogning. Därför förbereder vi åtgärder för att bemöta även denna fråga.