Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Åtagande för Östersjön 

fazer-bsag-940x370.jpg

Tillsammans med Baltic Sea Action Group har Fazer åtagit sig att minska näringsbelastningen i Östersjön.

Fazer har långa traditioner av miljöskydd och verksamhet i Östersjöområdet. Vi är en stor aktör i Östersjöområdet och jobbar hela tiden för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. 

Vi anser att vår verksamhet och det arbete vi gör tillsammans med våra partner är en möjlighet för oss att påverka Östersjöns tillstånd. Vi är övertygade om att ett starkare samarbete i värdekedjan kan hjälpa oss att tillsammans med andra aktörer på området åstadkomma någonting viktigt. 

Vi har förnyat vårt åtagande för Östersjön för 2018–2022. I det åtar vi oss att utveckla våra produkter, våra arbetsmetoder och vårt utbud för att bidra till att förbättra den ekologiska balansen i Östersjön. I åtagandet ingår åtgärder och mål i fråga om cirkulär ekonomi, hållbar spannmålsodling, plan för vattenhushållning och utveckling av sortimentet. 

  • Vi stöder cirkulär ekonomi genom säker återvinning av näringsämnen, minskat svinn och förbättrad resurseffektivitet. Vi har fastställt mål för minskat svinn för samtliga affärsområden. 
  • Vi fortsätter att implementera Fazers spannmålsvision och att utveckla en hållbar spannmålsodling tillsammans med vår värdekedja. Fazers mål är att all spannmål som används i våra konsumentprodukter i Finland och i Sverige ska uppfylla principerna för hållbar spannmålsodling senast 2025. 
  • Vi utarbetar en plan för vattenhushållning där vi specificerar våra mål och de motsvarande åtgärderna relaterade till vattenförbrukning, avloppsvatten och en minskning av vattenförbrukningen i våra produktionsprocesser. 
  • Vi utvecklar vårt sortiment, där vi betonar inhemska råvaror, prioriterar säsongsprodukter, ökar vårt utbud av växtbaserade livsmedel, främjar hållbara proteinkällor och minskar mängden matsvinn. 

Det nuvarande åtagandet är femårigt. Denna period omfattar flera milstolpar, vilket gör det möjligt för oss att följa upp våra framsteg med att uppfylla de övergripande målen i åtagandet. 

Vad är BSAG?

Baltic Sea Action Group (BSAG) är en oberoende stiftelse som grundades 2008 i syfte att samla alla aktörer som behövs för att rädda Östersjön. BSAG bedriver lösningsorienterat samarbete med länder, olika myndigheter, företag och organisationer. BSAG samarbetar med alla länder där Fazer har verksamhet. Fazers första åtagande för Östersjön gällde 2013-2017. Läs mera om BSAG.