Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Kolinlagrande jordbruk  

fazer-sustainable-agriculture-940x370.jpg

Regenerativt, kolinlagrande jordbruk är en konkret åtgärd som har visat sig vara effektiv när det gäller att minska koldioxidutsläppen från jordbruk.

Regenerativt jordbruk kan tillämpas för att motverka klimatförändringarna och bevara den biologiska mångfalden. Kolinlagrande jordbruk förbättrar kvaliteten på jordmånen och våra grödor. Det minskar också behovet av industriella gödselmedel och bekämpningsmedel.  

Fazer har förbundit sig att minska CO2-utsläppen från sin verksamhet, och vi tror att kolinlagrande jordbruk kan spela en oumbärlig roll för att nå detta mål.