Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Spannmålsvision och kakaovision

Farmer_Erik_940x370_Main.jpg

Spannmålsvisionen och kakaovisionen är båda led i vårt arbete med att skapa en hållbar framtid för människorna, planeten och ekonomin.

Som en av de största spannmålsköparna i Östersjöområdet och en stor användare av kvarnspannmål är hållbar spannmålsodling en viktig del av Fazers hållbarhetsarbete. Fazers principer för hållbar spannmålsodling är utgångspunkten för ett aktivt hållbarhetssamarbete med odlarna. Syftet med principerna är att minimera övergödningen och användningen av kemikalier samtidigt som de stöder resurseffektivitet och produktivitet.  

När det gäller kakao har vi odlarprogram i Ecuador, Elfenbenskusten och Nigeria. Den ursprungliga idén bakom dessa program år 2017 var att göra våra kakaoinköp till 100 procent spårbara, hela vägen till de enskilda plantagerna.  Denna vision håller nu på att bli verklighet. Spårbarheten är dessutom endast en aspekt av odlarprogrammen, den gör det också möjligt för oss att inleda samarbete med enskilda odlare. Genom programmen kan vi hjälpa odlarna att få bättre skördar och bästa möjliga inkomst. Dessutom stöder våra odlarprogram odlarna och odlarsamhällena även på många andra sätt, exempelvis genom att finansiera infrastruktur, bekämpa barnarbete och ge invånarna tillgång till skolor och sjukhus.  

Vi anser att dessa och andra motsvarade program och åtgärder är ett led i arbetet med att skapa en hållbar framtid för människor, planeten och ekonomin.