Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Klimatåtgärder 

fazer-climate-actions-2-940x370.jpg

Som ett av de stora livsmedelsföretagen i Norden vill vi på Fazer göra gott för både planeten och människorna runtomkring oss.

Enligt vår uppfattning är klimatförändringarna inte enbart ett mycket reellt hot, utan vi anser också att vi alla måste vidta åtgärder för att förhindra att de orsakar vår känsliga planet ytterligare skada. Vi är också övertygade om att våra insatser kommer att göra skillnad. 

För att motverka klimatförändringarna kommer vi att öka andelen energi från förnybara källor och minska CO2-utsläppen från våra bagerier och fabriker samtidigt som vi kontinuerligt mäter vår energi- och vattenförbrukning samt vårt matsvinn.  

Att minska matsvinnet är ett av de mest effektiva sätten att minska matens klimatpåverkan. Enligt FN kastas närmare en tredjedel av all mat som produceras eller odlas bort, vilket innebär att matsvinnet har en mycket stor inverkan på klimat, vatten, mark och biologisk mångfald.  

Vi kommer också att utforska nya sätt att utnyttja sidoströmmar i vår produktion: råvaror, avloppsvatten, överskottsenergi och kemikalier som annars skulle gå till spillo. Eftersom en avsevärd andel av de globala växthusgasutsläppen kommer från jordbruket, utvecklar vi också våra växtbaserade produkter och ökar deras andel i vårt produktsortiment. Dessa åtgärder bidrar till att minska utsläppen.