Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazers förhållningssätt till energi och klimat 

fazer-energy-940x370.jpg

Fazer har förbundit sig till vetenskapligt baserade klimatåtgärder (Science Based Targets initiative, SBTi). I enlighet med vårt åtagande har vi som mål att minska våra direkta och indirekta utsläpp med 42 procent senast 2030 och att förbättra vår energieffektivitet.

Livsmedelsproduktionen står för över 30 procent av de globala växthusgasutsläppen (FN:s miljöprogram). Livsmedelsindustrin måste agera nu för att säkerställa tillgång på livsviktiga naturresurser och energi i framtiden.  

På Fazer är det förbrukningen av energi inom produktionen, uppkomsten av organiskt avfall och transporter som tillsammans orsakar vår största klimatpåverkan. Vårt viktigaste mål är därför att övergå till fossilfria energikällor och att förbättra energieffektiviteten, minska produktionssvinnet och optimera material- och vattenförbrukningen.  

Fazer följer riktlinjerna i Greenhouse Gas Protocol för att fastställa våra utsläppskategorier och räkna dem.  Vi använder oss också av riktlinjerna i Global Reporting Initiative för rapportering.

Fazer medverkar dessutom i det finska systemet för energieffektivitetsavtal. Syftet med dessa frivilliga avtal med finska staten är att ge företag riktlinjer för att förbättra sin energieffektivitet. Detta är ett viktigt sätt att stöda finska staten att uppnå sin energi- och klimatstrategi, eftersom högre energieffektivitet minskar koldioxidutsläppen och motverkar klimatförändringarna. 

I Sverige har Fazer förbundit sig till branschinitiativen Fossilfritt Sverige och Transportinitiativet. 

Vår strategi kommer att ta oss till våra mål 

Fazers energistrategi omfattar hållbara beslut, mätbara mål och kontinuerlig förbättring. Energistrategin bidrar till att uppnå Fazers vetenskapligt baserade mål för minskade utsläpp senast 2030 jämfört med utgångsnivån 2020. Utöver att öka energieffektiviteten har Fazer som mål att öka andelen förnybar energi. 

Övergång till förnybar energi 

Redan i dag kommer 86 procent av den el Fazer förbrukar från förnybara energikällor. Fazer köper grön, förnybar el från fossilfria källor i Finland, Sverige, Lettland och Litauen. Vi planerar att öka andelen förnybar energi i vår produktion, göra våra transporter fossilfria och övergå från naturgas till biogas, vilket kommer att minska utsläppen från energiproduktionen avsevärt. 

Åtgärder för energieffektivitet och minskad klimatpåverkan 

Fazers åtgärder för att förbättra energieffektiviteten inkluderar att utveckla befintliga produktionsanläggningar och processer, investera i energieffektiva lösningar och minska mängden produktionsavfall. Till åtgärderna hör: 

  • Vi investerar i automatiserade system för förbättrad ventilation och styrning av luftkonditionering 
  • Vi investerar i värmeåtervinning på våra fabriker 
  • Vi ersätter gammal utrustning med energieffektiva alternativ 

Minska matens klimatpåverkan 

Fazer fokuserar på att minska matsvinnet och matens klimatpåverkan i alla sin verksamhet. Hållbar livsmedelsproduktion är en viktig aspekt för att minska matens klimatpåverkan. Exempelvis utgör produktionen av växtbaserad mat en mindre belastning på miljön än kött- eller mjölkproduktion. Därför vill Fazer utöka sitt utbud av växtbaserade livsmedel. 

Vi mäter vår energiförbrukning och följer upp vårt koldioxidavtryck. Energikartläggningar (ögonblicksbilder av energiförbrukningen och -källorna) uppgörs i Fazers verksamhetsländer inom EU, enligt EU-direktivet om energieffektivitet.