Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Minskade utsläpp kräver samarbete i hela värdekedjan

fazer-reducing-emissions-940x370.jpg

Som en del av de vetenskapligt baserade målen (Science Based Targets) åtar Fazer sig att engagera även sina leverantörer. Att minska koldioxidutsläppen i livsmedelssystemet är en global utmaning som kommer att kräva en insats från alla i hela livsmedelskedjan.

Fazers CO2-utsläpp kommer i huvudsak från råvaruproduktion. De största utsläppskällorna inom våra inköp är spannmål, kakao, mjölk, fetter, förpackningsmaterial och transporter. Samarbete i hela värdekedjan kommer att ha en fortsatt viktig roll för att minska utsläppen. 

I linje med initiativet Science Based Targets initiative kommer vi att säkerställa att 53 procent av våra leverantörer beräknat utifrån utgifterna, inklusive varor, tjänster, logistik och distribution, fastställer egna vetenskapligt baserade mål senast 2025. 

Vi följer aktivt den senaste vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Vi tror att vi kommer att få se nya fossilfria och koldioxidsnåla lösningar och att vi tillsammans med våra affärspartner, kunder och leverantörer kommer att hitta nya sätt att minska utsläppen.   

Företagen och deras leveranskedjor har en avgörande roll när det gäller att motverka klimatförändringarna.

Fazer har haft klimatrelaterade mål i många år. Genom att förbinda oss till Science Based Targets initiative fortsätter vårt klimatarbete inom en globalt erkänd referensram tillsammans med våra intressenter. Genom att sätta upp vetenskapligt baserade mål åtar vi oss att minska utsläppen inte enbart i vår egen verksamhet, utan också i vår värdekedja. Endast genom samarbete i hela värdekedjan kan vi minska utsläppen så att vi når Parisavtalets målnivå, det vill säga att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över den förindustriella nivån.