Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

De ambitiösa klimatmålen har godkänts av Science Based Targets initiative

fazer-sbt-940x370.jpg

I och med att Science Based Targets initiative (SBTi) har godkänt våra klimatmål lägger Fazer sig i framkant bland internationella företag i bekämpningen av klimatförändringarna. Detta innebär att Fazers åtgärder för att minska utsläppen stöder Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 °C över den förindustriella nivån.

Vi har åtagit oss att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C 

Att minska utsläppen för att motverka klimatförändringarna har alltid varit en del av vårt hållbarhetsarbete. Eftersom vetenskapligt baserade mål har blivit en globalt erkänd standard för företag som har som mål att minska koldioxidutsläppen, är åtagandet till SBTi en naturlig fortsättning på vårt klimatarbete.   

De nya klimatmålen ligger i linje med målen i Parisavtalet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Fazers ambitiösa mål för att minska utsläppen inkluderar både vår egen verksamhet och vår värdekedja.   

Fazer kommer att    

  • minska de absoluta utsläppen av växthusgas (GHG) i scope 1 och 2 med 42 procent senast 2030 jämfört med nivån 2020   
  • minska de absoluta utsläppen av växthusgas (GHG) i scope 3 med 42 procent senast 2030 jämfört med nivån 2020  
  • få 53 procent av våra leverantörer beräknat utifrån utgifterna, inklusive varor, tjänster, logistik och distribution, att fastställa egna vetenskapligt baserade mål senast 2025

Hur vi ska minska våra utsläpp 

Vi granskade vår verksamhet noggrant, med särskilt fokus på energiförbrukningen i samtliga produktionsanläggningar. På basen av denna analys gjorde vi upp planer för att nå våra mål för att minska våra koldioxidutsläpp senast 2030. 

Vi har förbättrat energieffektiviteten på våra produktionsanläggningar och övergått till grön el. I Finland, Sverige och Lettland kommer 100 procent av den köpta elen från fossilfria källor. På koncernnivå var andelen 86 procent 2020. 

Vi kommer också att investera i biovärmeanläggningar för att nå våra mål för minskade utsläpp.

Enligt den nyligen uppdaterade energi- och klimatplanen är nästa steg att stegvis övergå från naturgas till biogas. Därtill investerar Fazer i värmeåtervinning.  

Utöver förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning kommer vi bland annat att förbättra ventilationen och luftkonditioneringen samt övergå till energisnål belysning. Vi kommer också att investera i biovärmeanläggningar för att nå våra mål för minskade utsläpp. Fazer rapporterar om framstegen inom klimatåtgärderna varje år. 

Vad är SBTi?

Initiativet Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, World Resource Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och Carbon Disclosure Project (CDP). Målet med initiativet är att göra det möjligt för företag att vidta snabba klimatåtgärder genom att sätta upp ambitiösa mål för att minska växthusgasutsläppen. Företagens mål betraktas som vetenskapligt baserade om de följer Parisavtalet, där målet är att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 °C över den förindustriella nivån, med ytterligare insatser för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C. Mer information: SBTi.