Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazers vattenåtagande 

fazer-environmental-management-940x370.jpg

Åtagandet för vattenansvar i Finland utmanar företag att utvärdera de vattenrelaterade riskerna i sina värdekedjor och gemensamt utveckla riktlinjer för hållbar användning av vattenresurser. Fazer är det första livsmedelsföretaget i Finland som förbundit sig till åtagandet för vattenansvar.
Vi är beroende av natur och vatten.

Vi har verksamhet i åtta länder och köper ingredienser och råvaror från hela världen. Vi är beroende av natur och vatten. Vår verksamhet påverkar kvaliteten på dricksvattnet och avloppsvattnet där vi har verksamhet och har en indirekt inverkan i hela värdekedjan. I linje med vårt åtagande kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa en hållbar användning av vattenresurser. 

För att bemöta dessa problem kommer vi att:  

  • Förbättra mätningen av vattenförbrukningen och fastställa mål på våra verksamhetsställen 
  • Implementera avloppsvattenprojekt och förbättra kvaliteten på avloppsvatten 
  • Utveckla rapportering av miljöincidenter och beredskap att regera på miljöincidenter 
  • Fastställa mål för användning av verktyg för vattenrelaterade risker på produktionsanläggningarna 

Främja åtgärder relaterade till värdekedjan 

  • Implementera spannmålsvisionen och införa principerna för hållbar spannmålsodling 
  • Initiera och betona vattenrelaterade risker i dialogen med leverantörer  
  • Inkludera vattenrelaterade krav i leverantörskraven 
  • Undersöka riskreducerande åtgärder i viktiga leveranskedjor och i fråga om kritiska handelsvaror 
  • Delta i dialogen med intressenterna om vattenrelaterade teman 

Åtagandet för vattenansvar i Finland har inrättats av Aaltouniversitetet, Naturresursinstitutet, Jord - och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Teknologiska forskningscentralen VTT och WWF Finland som en del av ett mer omfattande åtagande för hållbar utveckling som stöd för företagens vattenrelaterade hållbarhetsarbete. 

Lä mer om åtagandet.