Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Hur vi på Fazer minimerar svinnet och maximerar resurseffektiviteten 

fazer-environmental-management-940x370.jpg 

Uppskattningsvis en tredjedel av all mat som produceras globalt går förlorad varje år. Matsvinn har omfattande negativa konsekvenser för klimat, vatten, land och biologisk mångfald. Därför är det Fazers ambition att förebygga svinn och minimera förlusterna av värdefulla råvaror.

Minskat matsvinn är en prioritet för oss, och vårt mål är att minska matsvinnet avsevärt senast 2030. Alla Fazers verksamheter har egna planer för förebyggande av avfall och materialsvinn. Planerna inkluderar mål för att förebygga avfall och materialsvinn för att göra vår verksamhet förenlig med cirkulär ekonomi. 

Fazers avfallshierarki 

Fazer har börjat implementera principerna i EU:s avfallshierarki: Förebyggande, Förberedelse för återanvändning, Materialåtervinning, Annan återvinning och Deponi. Enligt detta är vårt mål att förebygga uppkomsten av avfall i vår verksamhet. Om vi inte kan undvika avfall ska vi göra återanvändningen enklare. Efter det överväger vi alternativen materialåtervinning och energiåtervinning, i nämnd ordning.  

Åtgärder för att minska matsvinnet  

Majoriteten av det organiska produktionsavfallet används som råvara för bioetanol. Resten används som djurfoder. På detta sätt har Fazer lyckats minska mängden matavfall som går till deponi till under 2 procent på koncernnivå. Vår nya xylitolfabrik kommer att tillverka ingredienser och livsmedel av stora sidoströmmar. 

Livsmedelsdonationer 

Även om vi genom noggrann planering försöker undvika överproduktion på våra bagerier, produktionsanläggningar, caféer och bageributiker producerar vi mer än vad som behövs. Vi donerar överblivna livsmedelsprodukter till mathjälp i Finland, Sverige, Lettland, Estland och Litauen för att förebygga matsvinn.  

När vi donerar livsmedel till välgörenhet används de på avsett sätt: som människoföda.

I Ryssland donerar Fazer bageriprodukter till ett antal tillförlitliga välgörenhetsorganisationer och insamlingar i Sankt Petersburg och Moskva, inklusive Röda Korset som arbetar med barn och familjer som har det svårt och sociala organisationer som arbetar med äldre. Under 2020 donerade Fazer i Ryssland totalt 450 ton bageriprodukter till behövande. När vi donerar livsmedel till välgörenhet används de på avsett sätt: som människoföda. 

Samarbete med intressenter 

Fazer har engagerat sig i nationella och europeiska intressentnätverk för att minska matsvinnet. Vi har också anslutit oss till appar som Karma och ResQ, där vi kan sälja överblivna livsmedelsprodukter till rabatterat pris vid slutet av dagen.