Företagsansvaret är en integrerad del av all Fazers verksamhet. Även om rollerna och ansvarsområdena för företagsansvarsfunktionen, -nätverket och –ledarskapsforumet har definierats tydligt, ligger det yttersta ansvaret hos styrelsen och koncernens ledningsgrupp.

Inom Fazer-koncernen är samhällsansvaret en viktig del av ledningsarbetet på alla nivåer i organisationen. Frågor som rör företagsansvar utgör en del av koncernens och affärsområdenas strategiprocesser. Mål och åtgärder uppfylls och implementeras genom Fazers ledningssystem.

Koncernens kommunikation och varumärkesledning direktör ansvarar i sin roll som medlem av koncernens ledningsgrupp för företagsansvaret. Under kommunikation och varumärkesleding direktörens ledning arbetar en direktör för företagsansvar och ett antal experter. Tillsammans ansvarar de för den praktiska planeringen och utvecklingen av företagsansvaret.

Frågor som rör företagsansvaret utgör en del av koncernens och affärsområdenas strategiprocesser. Mål och åtgärder nås och genomförs genom Fazer’s ledningssystem. Respektive affärsområdes direktör ansvarar för att följa praxis, instruktioner och arbetssätt gällande Fazer’s företagsansvar. Dessutom ansvarar direktörerna för att ställa upp mål enligt Fazer’s principer för företagsansvar och uppnå dessa inom det egna affärsområdet.

Fazer har en företagsansvarsstyrelse som består av medlemmar ur högsta ledningen. Styrelsens roll är att utveckla företagsansvaret och se till att det blir en del av koncernens och affärsområdenas strategiprocesser.

CR management