Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Människor och välbefinnande 

Breakfast_940x370_Main.jpg

Hållbarhet omfattar tre sammanlänkade grundpelare – människorna, planeten och affärsverksamheten. För att göra gott för både planeten och affärsverksamheten måste vi också göra gott för människorna.

Vi på Fazer är medvetna om att en ohållbar social verklighet är den grundläggande orsaken till många ohållbara miljöpraxis och affärsmetoder. Av den anledningen tänker vi alltid på hur vi kan göra positiv skillnad för människorna. Därför gör vi bland annat följande: 

  • Respekterar och främjar de mänskliga rättigheterna. Genom att göra detta bidrar vi till en mer hållbar framtid för alla. 

  • Eftersträvar en mångfaldig och inkluderande företagskultur där alla medarbetare kan uppleva en jämlik arbetsplats i en motiverande, respektfull och säker arbetsmiljö.  

  • Tillhandahåller en engagerande och säker arbetsmiljö som möjliggör utveckling på både företags- och individnivå.  

  • Donerar bröd, gröt, snacks och konfektyrprodukter till behövande, och stöder SOS-Barnbyarnas arbete för att hjälpa barn och familjer som har det svårt. På detta sätt bidrar vi till att skapa sådana socialt livskraftiga samhällen som vi vill bo och bedriva verksamhet i. 

  • Sponsorerar initiativ som stöder bevarande av oumbärliga ekosystem som är livsviktiga för människans överlevnad. 

  • Hjälper odlare, genom våra odlarprogram, att öka sina inkomster genom tillämpning av hållbara odlingsmetoder, sätta stopp för barnarbete, investera i infrastruktur och få tillgång till hälsovård och utbildning.