Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Ansvarsfull marknadsföring

Friends_940x370_Main.jpg

Vi anser att det är vår skyldighet att marknadsföra våra produkter, tjänster och varumärken på ett ansvarsfullt och transparent sätt.

Vår marknadsföringspolicy följer Internationella handelskammarens (ICC:s) riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av mat och dryck samt marknadsföringsprinciper som har getts ut av lokala självreglerande organisationer. 

I praktiken innebär detta att Fazer kommer att iaktta de principer som fastställs i dokumentet Fazer-koncernens marknadsföringspolicy. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:  

  • All reklam ska vara sanningsenlig och får inte innehålla vilseledande fakta eller påståenden. 
  • Marknadsföringen är tydligt urskiljbar som sådan oberoende av vilken form eller vilket medium som används. 
  • Närings- och hälsopåståenden ska ha säkra vetenskapliga belägg. 

Fazer riktar inte direkta marknadsföringsaktiviteter till barn under 15 år. All marknadsföring som riktas till barn i åldrarna 15–18 år ska dessutom följa följande principer: 

  • Marknadsföringen får inte utnyttja ungas godtrogenhet eller brist på erfarenhet.  
  • Föräldrarnas (eller andra vårdnadshavares) roll får inte undergrävas.  
  • Marknadsföringen får inte vilseleda barn eller unga när det gäller potentiella hälsoeffekter eller andra positiva effekter av konsumtionen av den marknadsförda produkten, som popularitet eller idrottsliga framgångar.