Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Arbetshälsa och -säkerhet 

Happy_employee_940x370_Main.jpg

Arbetshälsa och -säkerhet är vår främsta prioritet.

I enlighet med vår policy för kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö samt arbetshälsa och arbetssäkerhet (QEHS) (länk till sidan med QEHS-policyn) gör vi följande: 

  • Säkerställer säkra och hälsofrämjande arbetsförhållanden för att förebygga och undvika arbetsolyckor, yrkessjukdomar samt fysiska och psykiska problem. 
  • Utvecklar en säkerhetskultur som är närvarande och synlig i vår arbetsmiljö.  
  • Arbetar för att förhindra olyckor och incidenter genom systematisk identifiering av faror och risker för att minimera och avlägsna risker samtidigt som vi förbättrar vår prestation.  

 

2021 vår arbetsolycksfrekvens (LTAF) var 5,0, vilket innebär att vi inte nådde vårt mål (4,2). 11 783 säkerhetsobservationer gjordes, vilket är 16 procent mera än året innan. För att nå målet på noll arbetslyckor krävs lånsiktiga, systematiska och dagliga insatser, som alla medarbetare förbinder sig till. Vi fortsätter arbetet med att vidareutveckla arbetsmiljöns säkerhet och våra arbetsmetoder.