Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazer stöder skydd av amurleoparden  

Amur_leopards_940x370_Main.jpg

Vi stöder bevarandet av amurleoparden som en del av våra insatser för att bevara den biologiska mångfalden. Förlust av biologisk mångfald hotar att underminera de ekosystem som säkerställer tillgången till mat, rent vatten och ren luft – alla livsviktiga för människans överlevnad.

Sedan 1999 har Fazer årligen gjort en donation till Högholmens djurpark i Helsingfors, Finland, och dess kampanj för att bevara de viltlevande amurleoparderna. Kampanjen samlar in medel till stöd för de vilda amurtigrarna och amurleoparderna som lever vid gränsen mellan Ryssland och Kina. 

Amur Leopard and Tiger Alliance (ALTA) samordnar de insamlade medlen för projekt vars syfte är att bevara amurleoparderna och amurtigrarna – och Fazer är den viktigaste understödjaren av projektet. 

Det övergripande målet för skyddsarbetet som görs i djurparker är att återinföra populationer i det vilda. Olika djurparker har deltagit i bevarandet av amurleoparden, inklusive Högholmens djurpark som har haft amurleoparder sedan slutet av 1970-talet. Individer födda på Högholmens djurpark har också flyttats till andra djurparker för avel.  

Tack vare dessa och andra bevarandeåtgärder förväntas amurleopardpopulationen (uppskattningsvis 30–40 i det vilda) att fördubblas under den närmaste 15–20 åren. Utöver detta kommer ytterligare 30 individer som nu lever i djurparker att etableras i det vilda.