Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

SOS-Barnbyar 

Happy_boy_940x370_Main.jpg

Fazer har stöttat SOS-Barnbyarnas arbete i över 50 år. Vårt samarbete är ett konkret uttryck för vår gemensamma vilja att göra världen socialt mer hållbar.

Vår mission, Mat med mening, är det som driver oss att bidra med lite extra glädje, välmående och kärlek i människors liv. Därför understöder vi SOS-Barnbyar, en organisation som arbetar för barns rätt att växa upp i trygghet.  

Ett av tio barn växer upp under otrygga förhållanden. I Finland finns det omkring 19 000 barn som inte kan leva ett tryggt liv tillsammans med sina föräldrar.  

Fazer bidrar med finansiellt stöd till SOS-Barnbyars allmänna insatser, tidiga förebyggande stödarbete och behovsbaserad service för missgynnade barn, unga och familjer. 

I Finland har vår hjälp gått till att utveckla familjerehabilitering och till att bygga barnbyar i Vuores i Tammerfors, Kivistö i Vanda samt i Ängskulla i Esbo. 

SOS-Barnbyar förbättrar också fosterfamiljservicen på det lokala planet för att öka välfärden bland barn och familjer. Stödet från samhället utgör en stark utgångspunkt för verksamheten.  

SOS-Barnbyar arbetar för att försvara barns rättigheter och säkerställa att barn får vara delaktiga och har en hållbar framtid. Därför erbjuder organisationen bland annat följande tjänster i Finland: 

  • Drömmar blir verklighet omfattar förebyggande arbete som stärker barnens självkänsla genom ett fritidsintresse och stunder av glädje och framgång. 
  • Projektet Nära förebygger ensamhet och exkludering.  
  • Mummun ja vaarin tupa (volontärstugor med extramormödrar och -morfäder) i Vanda och Esbo där frivilliga extramormödrar och -morfäder och barnfamiljer kan träffas. 
  • Ylitse MentorApp erbjuder kamratstöd till unga som övar sig att leva ett självständigt liv.  

Fazer har traditionellt tagit ansvar för välfärden i lokalsamhället. Genom partnersamarbetet vill vi understöda SOS-Barnbyars arbete med att skapa en trygg familjemiljö för barn och unga. 

SOS-Barnbyar förbättrar också fosterfamiljservicen på det lokala planet för att öka välfärden bland barn och familjer. Stödet från samhället utgör en stark utgångspunkt för verksamheten.  

SOS-Barnbyar arbetar för att försvara barns rättigheter och säkerställa att barn får vara delaktiga och har en hållbar framtid. Därför erbjuder organisationen bland annat följande tjänster i Finland: 

  • Drömmar blir verklighet omfattar förebyggande arbete som stärker barnens självkänsla genom ett fritidsintresse och stunder av glädje och framgång. 
  • Projektet Nära förebygger ensamhet och exkludering.  
  • Mummun ja vaarin tupa (volontärstugor med extramormödrar och -morfäder) i Vanda och Esbo där frivilliga extramormödrar och -morfäder och barnfamiljer kan träffas. 
  • Ylitse MentorApp erbjuder kamratstöd till unga som övar sig att leva ett självständigt liv.  

Fazer har traditionellt tagit ansvar för välfärden i lokalsamhället. Genom partnersamarbetet vill vi understöda SOS-Barnbyars arbete med att skapa en trygg familjemiljö för barn och unga. 

”Fazers långvariga engagemang för SOS-Barnbyars arbete med att skapa en tryggare familjemiljö är verkningsfullt och av enorm betydelse. Fazer har en särskild plats i hjärtat hos SOS-Barnbyars personal: vi är som en enda stor familj! Mat är en av grundpelarna för barns och ungas välbefinnande, och gemensamma måltider har långtgående effekter i barnens liv. I SOS-Barnbyars arbete har maten en viktig ställning som ett verktyg för omsorg”, säger Leena Poutanen, direktör för kommunikation och medelanskaffning vid SOS-Barnbyar Finland.