Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Vårt partnersamarbete med SOS-Barnbyar  

Puzzle_940x370_Main.jpg

Fazer har stöttat SOS-Barnbyar i över 50 år och är organisationens officiella företagspartner sedan 2010. Samarbetet mellan Fazer och SOS-Barnbyar omfattar finansiellt stöd och gemensamma goda stunder.

I Finland har vårt finansiella stöd gått till SOS-Barnbyars familjerehabilitering och till att bygga barnbyar i Vuores i Tammerfors, Kivistö i Vanda samt i Ängskulla i Esbo.

SOS-Barnbyars projekt Drömmar blir verklighet har som mål att förebygga ojämlikhet och exkludering bland barn och unga genom att hjälpa dem att utöva ett fritidsintresse. Sommaren 2021 understödde Fazers medarbetare projektet genom att motionera. De registrerade antalet steg och cyklade kilometer, och som ett resultat av detta donerade Fazer 6 000 euro till SOS-Barnbyar i slutet av sommaren.  

Gemensamma måltider sammanför människor och skapar trevliga minnen. SOSdinner, som introducerades 2020, är därför ett naturligt sätt att stödja aktiviteter för barn. ”Du kan uttrycka känslor av omsorg och kärlek genom mat, även om ett gemensamt språk saknas. Tanken om mat som ett verktyg för omsorg är viktig för oss, vilket är anledningen till att vi vill bidra till att sammanföra människor över god mat samtidigt som vi gör någonting meningsfullt”, säger Liisa Eerola, kommunikationsdirektör för Fazer i Finland.  

Vem som helst kan arrangera en SOSdinner-välgörenhetsmiddag och bjuda in sina vänner för att hjälpa till att samla in medel till SOS-Barnbyar.  

Hjälpchatten Apuu-chat etablerades under de exceptionella förhållandena våren 2020, då barnen inte hade möjlighet att träffa stöttande vuxna ansikte mot ansikte. I Finland fanns det ingen enkel hjälptjänst för barn under 13 år där deras behov beaktades. SOS-Barnbyars experter på barnskydd och utbildade volontärer hjälper barn i åldrarna 7–12 år när de känner sig otrygga eller hotade. Chatten är öppen alla dagar klockan 9–22 på apuu.fi.  

”Målet med denna typ av partnerprogram är att göra konkret skillnad och att vara en aktiv och ansvarsfull aktör i samhället. Vi vill skapa meningsfulla relationer, uppmuntra människor att vara kreativa och att göra val som gör gott för både dem själva och världen omkring oss”, säger Liisa Eerola.