Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Hur våra odlarprogram gör gott för människor 

Cacao_yellow_fruit_940x370_Main.jpg

Fazers odlarprogram gör gott inte enbart för planeten genom att främja hållbar odling, utan också för människor genom att stärka de sociala förhållandena för lönsam odling.

Våra kakaoodlarprogram i Ecuador, Elfenbenskusten och Nigeria hjälper odlarna att göra sin kakaoodling socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Detta sker i huvudsak genom att premier betalas till odlarna för hållbart odlad kakao. Premierna fungerar som incitament för att börja tillämpa hållbara odlingsmetoder, som ökar skördarna och därigenom odlarnas inkomster. 

Dessutom har våra odlarprogram direkt eller indirekt bidragit till att: 

  • finansiera investeringar i infrastruktur (länk till Samhällsutveckling i Nigeria) 
  • stödja offentliga skolor och sjukhus (länk till Fazers långsiktiga projekt i Biéby) 
  • inrätta bankkooperativ som finansierar samhällsprojekt (länk till Alternativa inkomster) 
  • finansiera yrkesutbildningsprojekt som hjälper kvinnor att utveckla färdigheter som behövs på arbetsmarknaden (länk till Alternativa inkomster) 
  • tillhandahålla odlingsverktyg och utrustning som gör arbetsplatserna säkrare och höjer odlarnas produktivitet (länk till Säkrare verktyg för odlare) 

På dessa och otaliga andra sätt spelar våra odlarprogram en avgörande roll i våra långsiktiga åtgärder för att skapa en hållbar framtid för människor.