Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Mångfald och inkludering 

Smile_940x370_Main.jpg

Vi är övertygade om att mångfald och inkludering främjar vår omvandling till ett modernt hållbart matföretag. Därför vill vi skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla kan vara sig själva.

En av vårt företags värderingar är Nordisk frihet, frihet att välja att vara oss själva. Det är en frihet som välkomnar mångfald och värdesätter olikheter. 

Som en inkluderande arbetsgivare tillhandahåller Fazer en inbjudande och intressant arbetsplats där alla kan känna sig som hemma. Alla ska känna sig bekväma att fritt utbyta tankar och känslor, och våga säga sin åsikt. 

Öppenhet, mångfald och inkludering är avgörande för Fazers fortsatta framgång. Därför kommer vi bland annat att introducera könsneutrala titlar. Vi stöder även våra chefer och rekryterare att agera mer könsneutralt och fördomsfritt med hjälp av utbildning i inkluderingsfrågor.   

Vi anser att det övergripande resultatet av dessa insatser är ett mångsidigt och inkluderande, och därigenom mer framgångsrikt Fazer. 

 

Medarbetare könsfördelning 2021. 

 

Medarbetare åldersfördelning 2021.