Fazer har förbundit sig att följa de tio principerna för Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och bekämpning av korruption.

Fazer-koncernen undertecknade FN:s Global Compact 2012. FN:s Global Compact är ett strategiskt policyinitiativ för företag som förbinder sig att anpassa sin verksamhet och strategi efter tio allmänt accepterade principer inom områdena: mänskliga rättigheter, arbete, miljö och bekämpning av korruption.

Sedan 2007 har Fazers arbete styrts av koncernens etiska principer, som bygger på de tio internationella principerna i FN:s Global Compact (GC).

De etiska principerna skapar ramverket för våra gemensamma arbetssätt inom alla affärsområden och verksamhetsländer. De vägleder hur Fazers medarbetare behandlar kunder och samarbetar med partners och kollegor på ett jämlikt och rättvist sätt. För att säkerställa att Fazers etiska principer följs har Fazers visselblåsartjänst införts. 

Kommunikation om framsteg

Fazer rapporterar om sina framsteg kring införandet av de tio principerna i Global Compact i årsredovisning.