Vi redovisar våra framsteg inom företagsansvar på vår webbplats och i årsredovisningen. Dessutom strävar vi alltid efter att föra en ärlig och öppen dialog med våra intressenter.

Rapporteringen är en viktig del av företagsansvaret. Resultaten från vårt hållbarhetsarbete redovisas i vår årsredovisning. I vår årsredovisning ingår en hållbarhetsrapport som behandlar de tre delområdena i vårt företagsansvarsprogram: För människorna, för planeten och för affärsverksamheten.

I 2020 årsredovisning så använder har vi Global Reporting Initiative (GRI) standarder (GRI-referens) för att underlätta en jämförelse av vår hållbarhetsprestanda med andra företag och organisationer. Fazers miljöprestanda har rapporterats i enligt med "Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard", med en operativ kontrollmetod. Vår strategi för hållbarhet har också beskrivits i brevet från styrelseordföranden och VD, samt i Fazers icke-finansiella rapportering (NFRD). Rapporteringen omfattar alla större anläggningar och alla produktionsenheter, om inte annas anges.