Vi redovisar våra framsteg inom företagsansvar på vår webbplats och i årsredovisningen. Dessutom strävar vi alltid efter att föra en ärlig och öppen dialog med våra intressenter.

Rapporteringen är en viktig del av företagsansvaret. Resultaten från vårt arbete med företagsansvar redovisas i vår årsredovisning. I vår årsredovisning ingår en rapport som behandlar de fem delområdena i vårt företagsansvarsprogram: för hälsa och välmående, människorna gör skillnad, rättvis värdekedja, del av miljön och daglig verksamhet.