I samtal om mat och matupplevelser är det viktigt att utgå från elevens verklighet och föreställningar kring hur mat och dryck har anknytning till hälsa. 

Område två handlar om mat och dryck kopplat till hälsa, om matvanor, varför vi behöver äta och vad maten gör för kroppen. Vad betyder alla ingredienser för kroppen, vad är tallriksmodellen och varför behöver vi äta varierat.

Material till lektionen hittar du i länkarna nedan.

Bilaga 4 - Undersökning

Bilaga 5 - Hur smakade lunchen_Intervjumall

Bilaga 6 - Min tallrik

Bilaga 7 - Bästa receptet-favoriten

Bildspel lektion 2

Handledning lektion 2

Alla bilagor - lektion 2