Introduktion - för dig som redan har materialet

Vi är glada över att du vill lyfta fram och inspirera dina elever kring den pedagogiska måltiden och smakupplevelser. I handledningarna finns idéer och tips på hur ni kan arbeta och samtala med eleverna kopplat till varje bild. Allt material syftar till att inspirera utan pekpinnar. Bilagor och elevövningar finns att ladda ner på dessa sidor.

Sinnenas äventyr är ett inspirerande och pedagogiskt material om mat, smak och måltider där eleven får använda alla sina sinnen. Vår förhoppning med Sinnenas äventyr är att ge dig redskap och inspiration för att öka elevernas kunskap om mat och smakupplevelser. Inspirationsmaterialet Sinnenas äventyr är framtaget för pedagoger och avsett att användas för elever i ett brett åldersspektrum, främst för åk 4-5, men även som inspirationsmaterial för fritidshemmen.

Med kroppens fem sinnen som nycklar vill vi hjälpa till att ge konkreta tips och stöd på hur elevernas medvetenhet, lust och nyfikenhet kring matupplevelsen kan stärkas. Det är viktigt att maten vi äter smakar gott och gör kroppen gott, men det är minst lika viktigt hur den serveras och vilken miljö den serveras i. Låt barnen utforska hela måltidsupplevelsen med hjälp av Sinnenas äventyr.

Materalet har vi arbetat fram i nära samarbete med ett antal skolor, pedagoger, dietist och forskare. Det är utformat för att kunna användas i både lektionssalen och skolmatsalen, på utflykten och på andra platser. Det innehåller också övningsuppgifter som du som pedagog kan använda dig av.

Fazer är ett familjeföretag med lång tradition och stor kunskap om mat, smak och måltider, inte minst i rollen som måltidsleverantör till bland annat skolor och företag.

Smakupplevelser är ett ledord för oss. Vi hoppas på ett spännande, sinnligt och smakligt äventyr för både elever, pedagoger och föräldrar. Ta tid att tillsammans med eleverna utforska hela måltidsupplevelsen genom att ge er ut på Sinnenas äventyr!

Innehållet till utbildningsmaterialet Sinnenas äventyr är skyddat enligt upphovsrättslagen och får inte spridas eller kopieras eller i övrigt användas utan Oy Karl Fazers samtycke.