Här hittar du alla bilagor och elevövningar samlade.  Några av bilagorna används i flera lektioner:  Upplevelseschemat, bil 2 och Lilla ordlistan, bil 3.

Bilagor till lektion 1: Våra Sinnen

Föräldrainformation (brev), bilaga 1
Upplevelseschema, bilaga 2
Lilla ordlistan, bilaga 3

Bilagor till lektion 2: Vår mat och dryck

Enkät till övningen ”Undersökning”, bilaga 4
Intervjumall - ”Hur smakade lunchen idag?”, bilaga 5
Min tallrik, bilaga 6
Bästa receptet - favoriten, bilaga 7

Bilagor till lektion 3: Måltiden – mer än att bara bli mätt

Måltiden jag minns, bilaga 8
Dukning, bilaga 8b - är under bearbetning
På spaning i matsalen - spaningskort, bilaga 9
Recept från förr, bilaga 10
Mat i andra länder, bilaga 11

Bilagor till lektion 4: Mellanmålet och lilla bakskolan

Mitt mellanmål, bilaga 12
Brödets lilla ordlista, bilaga 13
Några vanliga bröd, bilaga 14
Favoritmackan, bilaga 15
Bröd i stora lass, bilaga 16
På spaning efter bröd, bilaga 17
Livscykelanalys, bilaga 18
Gluten och laktos, bilaga 19
Baka med kryddor, bilaga 20
Baka, bilaga 21
Recept till övningen Baka, bilaga 22

Ny film - Att baka bröd i ett stort bageri

Mer material

Mer att arbeta vidare med - om maten och hälsan, maten och miljön

Baka bröd – några recept

Recept – Inspiration för hela dagen