Ett inspirerande och pedagogiskt material om mat, smak och måltider som ger barn och lärare möjlighet att utforska hela matupplevelsen, med hjälp av alla sinnen.

Vi vill öka elevernas kunskap om mat av olika slag. Med kroppens fem sinnen som nycklar vill vi stärka elevernas medvetenhet, lust och nyfikenhet kring matupplevelsen. Det är viktigt att det vi äter smakar gott och gör kroppen gott, men det är minst lika viktigt hur den serveras och vilken miljö den serveras i. För att inspirera barn och lärare och vidga vyerna kring smak och mat har vi skapat Sinnenas äventyr, som ger barn och lärare möjlighet att utforska hela matupplevelsen.

Sinnenas äventyr är ett pedagogiskt material om mat, smak och måltider där barnen får använda alla sina sinnen, från att smaka och lyssna på mat till att fundera på varför vi behöver äta och var maten kommer ifrån. Materialet är utformat tillsammans med pedagoger, dietist och forskare och kan användas i både lektionssalen och skolmatsalen, och kanske på utflykten och andra platser. Det innehåller också övningsuppgifter och hemuppgifter som läraren kan använda sig av i undervisningen.

Målgrupp
Inspirationsmaterialet är framtaget för pedagoger och avsett att användas för elever inom främst årskurs 4-5, men även fritidshemsverksamhet.

Mer om materialet
Tillsammans med läraren får eleverna ge sig ut på Sinnenas äventyr – för att utforska hela måltidsupplevelsen. 

Till sin hjälp har läraren det pedagogiska inspirationsmaterialet. I handledningarna finns idéer och tips på hur läraren kan arbeta och samtala med eleverna kopplat till varje bild. Allt material syftar till att inspirera utan pekpinnar. Bilagor och elevövningar finns att ladda ner här på hemsidan. Ni kan använda små plastburkar eller muggar till de sensoriska övningarna.

Lektion 1 – Våra sinnen 
I första delen får eleverna börja bekanta sig med de fem sinnena, bland annat genom sensoriska upplevelser av alla sinnen. Eleverna får prova allt från att separera och uppleva grundsmakerna till att beskriva utseende och fundera över hur mat låter.

Lektion 2 - Vår mat och dryck 
Område två handlar om mat och dryck kopplat till hälsa, om matvanor, varför vi behöver äta och vad maten gör för kroppen. Vad betyder alla ingredienser för kroppen, vad är tallriksmodellen och varför behöver vi äta varierat.

Lektion 3 – Måltiden – mer än att bli mätt
Här får eleverna fundera över vilka olika delar som bygger upp en positiv måltidsupplevelse, vad som inverkar på hur man upplever en måltid.
Vilken roll spelar uppläggningen, vad i miljön runt omkring påverkar måltidsupplevelsen. Hur såg det ut förr i tiden och hur ser det ut i andra länder. Här kommer vi också in på matlagningen.

Lektion 4 - Mellanmålet och lilla bakskolan 
Här sätts fokus på mellanmålet, med tips och inspiration kring vad som kan utgöra ett mellanmål och hur man snabbt och enkelt ordnar det själv. Vi kommer också in på bröd, dess historia och brödets väg från ax till limpa och hur man bakar.