Faddrar är med och ändrar livet för ett barn som förlorat sina föräldrars omsorg. I SOS Barnbyar får barn en stadigvarande och trygg familjehemsförälder som bor och lever tillsammans med sin barnbyfamilj. Barn får tillsammans med sina syskon växa upp i ett hem och stöds av bygemenskapen. Satu Räsänen jobbar på Fazer och hon har sedan år 2010 varit fadder till Eliza* som bor i Zambia. Det är givande att vara fadder, fastän barnet bor långt borta.

”Tanken på ett eget fadderbarn föddes, när jag i tiderna besökte SOS Barnbyn i Esbo tillsammans med Fazeranställda. Det gick upp för mig hur viktigt SOS Barnbyarnas arbete är och jag ville absolut vara med och stöda det arbetet. Det var enkelt att bli fadder via SOS Barnbyars webbplats. 

Sommaren 2010 fick vi ett brev som hela familjen blev glad över.Vi hade fått ett fadderbarn i Zambia! Kuvertet innehöll en hälsning av den fadderansvariga i Finland samt information om vårt fadderbarn, hennes bakgrund, by och hemland. Vi var förstås mest glada över att få ett foto av Eliza, en söt flicka som var sju år vid den tiden. 

Eliza är ett riktigt fadderbarn för oss. Vi har sänt bland annat små pysselpaket som födelsedagspresenter och julklappar till Zambia. Varje år får vi post från SOS Barnbyn i Luzaka, med en hälsning från fadderbarnet. Brevet som kommer vid årsskiftet innehåller ett foto och ofta också ett kort som Eliza själv gjort. Jag kommer ihåg en fin hälsning från flera år tillbaka, när vi fick ett kort där det stod med ett barns handstil: ”Mrs Rasanen, I love you”. 

Under årens lopp har Eliza vuxit upp till en ung kvinna som drömmer om att studera på universitet. Utöver en fadderavgift på 25 euro per månad betalar vi 50 euro per år till Elizas eget gåvokonto tills hon fyller 18 år. Dessa pengar får hon med sig när hon flyttar till ett eget hem från barnbyn. Pengarna används under tillsyn antingen för studier, för ett eget hem eller till att grunda ett eget företag.  

En del av fadderavgifterna går till SOS Barnbyars utvecklingssamarbetsprojekt i Afrika, vars mål är att bekämpa fattigdom, hjälpa föräldrar att ta hand om sina barn och förebygga att familjer splittras. På så vis får hjälpen stora återverkningar. 

Att vara fadder är en bra grej. Utöver att vi fått följa med Elizas liv, har vi bekantat oss med verksamheten i SOS Barnbyn i Luzaka och fått höra hur de andra barnen har det. Zambia har blivit ett intressant land för oss. Vem vet, kanske vi något år styr kosan mot Luzaka på vår semester!” 

*Fadderbarnets namn ändrat.