Fazer gör i år en juldonation på 50 000 euro till en mottagare som personalen valt. Medarbetarna fick rösta fram sin favorit bland Fazers samarbetsorganisationer.

Fazers personals juldonation används till familjearbete i Vanda: med hjälp av donationen kan SOS-Barnbyn anställa en familjearbetare för ett år, att arbeta med barnfamiljer som behöver hjälp i Vanda.

En familjearbetare hjälper cirka fem familjer med sin arbetsinsats. SOS-Barnbyar verkar i nära samarbete med Vanda stads socialtjänst, som identifierar vilka familjer som behöver hjälp. Målsättningen är att stöda familjerna och förebygga behovet av omhändertagande. Förebyggande åtgärder är bland annat familjerehabilitering, stödfamiljer, stöd i skolgången och lägerverksamhet. Varje familjs behov bedöms skilt för sig.

”Varje barn är en individ, och därmed är också barnets och familjens behov individuella. Det är viktigt, att lösningarna bygger på familjens behov”, berättar Kei Heikkilä från SOS-Barnbyar.

Hjälp för familjer genom samarbete

Förutom det förebyggande familjearbetet har organisationen konkreta SOS-Barnbyar. I fosterhemmen i byarna bor över 200 barn, som inte tryggt kan leva med sina egna föräldrar. Fazer har stött SOS-Barnbyars verksamhet i över 40 år redan, och varit organisationens samarbetspartner under de senaste sex åren. Bland annat SOS-Barnbyn i Tammerfors har byggts med hjälp av Fazers stöd.

”Vi är mycket glada och överraskade över juldonationen från Fazers personal. Fazer har länge varit vår samarbetspartner, och vårt samarbete har varit mycket givande. Med Fazers hjälp har barnen fått fint stöd och många oförglömliga upplevelser”, fortsätter Heikkilä.