År 2015 donerade Fazer 50 000 euro i julklapp till ett objekt som valdes ut av personalen. Medarbetarna fick rösta på sitt favoritobjekt bland Fazers samarbetsorganisationer.

Samarbetet med SOS Barnbyar är även viktigt för Fazers personal. Juldonationen 2015 gick på önskan av fazermedarbetarna till familjearbetet i Vanda. Tack vare donationen kunde SOS Barnbyar anställa en familjemedarbetare i ett år som arbetade med barnfamiljer i Vanda med stödbehov. 
 
En familjemedarbetares arbetsinsats hjälpte fem familjer med stödbehov. Stödlösningarna grundade sig på familjernas behov. Eftersom varje barn är en individ har varje barn och familj individuella behov. SOS Barnbyar har ett nära samarbete med socialförvaltningen i Vanda stad, som kunde identifiera familjerna som var i behov av stöd. Målet var att stödja familjerna och förhindra behovet av omhändertagande. Förebyggande stödformer är bland annat familjerehabilitering, stödfamiljer, stöd i skolan och lägerverksamhet.  

Hjälp till familjer genom samarbete 
 
Utöver förebyggande familjearbete och tjänster för tidigt stöd erbjuder SOS Barnbyar familjehem i barnbyar världen över. I familjehemmen och på barnhemmen i SOS Barnbyar får cirka 300 barn och unga växa upp som inte kan leva tryggt med sina egna föräldrar. Fazer har stött SOS Barnbyars verksamhet sedan 60-talet och från 2010 har företaget varit SOS Barnbyars huvudsamarbetspartner. Med Fazers stöd har man byggt barnbyar i Tammerfors, Ängskulla i Esbo och Kivistö i Vanda.