Fazer och Finlands idrott r.f Valo startar ett riksomfattande pilotprojekt som erbjuder elever i lågstadiet mångsidig motionsinriktad eftermiddagsverksamhet efter skoldagen. Pilotprojektet, som börjar i höst, testas i sammanlagt tio lågstadieskolor i Helsingfors, Lahtis, Villmanstrand, Uleåborg och Vanda.

Barn i Rörelse (Lasten Liike) är en motionsinriktad eftermiddagsklubb som lågstadieskolor och idrottsklubbar ordnar i samarbete. Klubben är öppen för alla barn. I verksamheten som planerats av Fazer och Valo får lågstadieelever bekanta sig med olika idrottsgrenar i en avgiftsfri eftermiddagsklubb. Projektet Barn i Rörelse tar itu med en viktig utmaning: att göra motion till en mer naturlig del av skoldagen och att hjälpa olika parter samarbeta bättre för mer motion i skolan. Verksamheten inleds i september och varar i tio veckor. Pilotprojektet omfattar sammanlagt cirka 400 barn. Mera information på finska finns här

Projektet erbjuder barnen en möjlighet att prova på nya idrottsgrenar och ger dem mer nyttiga och roliga aktiviteter under eftermiddagarna genast efter skolan. Vi tror också att de idrottsliga eftermiddagsklubbarna ökar gemenskapen och trivseln bland lågstadieeleverna. Det är viktigt för oss att projektet erbjuder barnen fritidsaktiviteter på eftermiddagarna i en miljö som de redan är vana vid. Det ger också förhoppningsvis mer tid för familjerna att vara tillsammans om kvällarna.