Med produktdonationer vill vi bidra till att skapa goda stunder. Fazer gör efter övervägande produktdonationer till icke-vinstdrivande organisationer i Finland, till exempel som lotterivinster vid olika evenemang eller för att sprida glädje till dem som behöver det mest. Produkter doneras inte till privatpersoner och produkterna får inte säljas vidare som de är.

Det centrala målet med Fazers sponsring är att göra konkreta gärningar och att vara en aktiv och ansvarsfull samhällsaktör. Genom sponsringen stöder vi även vår affärsverksamhet och för en dialog med våra intressegrupper.

Vi har deltagit i riksomfattande och internationella projekt, men även i samhällsprojekt på de orter där Fazer har verksamhet. Viktiga teman för oss är motion bland barn och unga samt välbefinnande. Vi samarbetar också med skolor och frivilligorganisationer. När det gäller produktdonationer vill vi bidra till att skapa goda stunder.

I alla våra samarbetsprojekt tillämpar vi socialt ansvarsfulla arbetsmetoder och principer för hållbar utveckling.

Vi har sponsringssamarbeten på vårt hemmamarknadsområde runt Östersjön. Dessutom deltar vi i projekt i länder där våra viktigaste råvaror produceras, till exempel kakao.

{{feedbackType.name}}

Välj ämne

{{feedbackCategory.name}}
{{field.configuration.sectionHeader}}
{{field.name}} *
{{getFieldLength(field)}} / {{field.maxLength}}
{{fileName}}
Filen är för stor (max. {{getFieldMaxFileSize(field)}}mb)
Ogiltig filtyp
Ogiltigt filnamn
Ogiltiga tecken: {{getUnsupportedFilenameCharacters()}}
Filformat:
{{field.configuration.tooltip}}
{{getFieldLength(field)}} / {{field.maxLength}}
{{field.configuration.tooltip}}
{{option.name}}
{{field.name}} {{field.link.text}} *
{{field.configuration.tooltip}}
Kontrollera fält
{{field.configuration.tooltip}}
{{field.configuration.subtext}}
*
Kontrollera fält
{{policyFootnote}}
Connection error with backend services, please try again
Skicka
* ) Obligatoriskt fält
Tyvärr inträffade det ett fel när blanketten skulle sändas. Töm webbläsarens cacheminne och försök sända blanketten på nytt. Om problemet uppstår igen kan du kontakta vår kundtjänst till exempel i kanaler på sociala medier.
{{errorContent.Message}} ({{errorContent.ErrorCode}})