Fazer är SOS Barnbyars företagspartner i Finland och Ryssland. Vi har understött organisationen i över fyrtio års tid. Vi är officiell huvudsamarbetspartner sedan år 2010. Vi bidrar ekonomiskt och med gemensamma minnesvärda stunder.

Vår mission är Mat som betyder något.  Vi är med och ger människor stunder av glädje, välbefinnande och kärlek. Det här förverkligas bland annat genom samarbete med SOS Barnbyar. Vi tror starkt på att familjen är en viktig resurs när en individ ska växa upp till en balanserad vuxen. ”Traditionellt har Fazer tagit ansvar för lokalsamhällets välbefinnande”, berättar kommunikationsdirektör Liisa Eerola som ansvarar för Fazers partnerskapsprogram. ”Med SOS Barnbyns partnerskap vill vi stöda organisationens arbete i att skapa en trygg familjemiljö för barn och unga.” 

I Finland har vi bidragit ekonomiskt bland annat till utvecklingen av SOS Barnbyars familjerehabilitering samt byggande av barnbyar i Vuores i Tammerfors, Ängskulla i Esbo och Stensvik i Vanda. De nyaste barnbyarna är hem som skaffats i höghus, och i dem bor omhändertagna barn tillsammans med sina familjehemsföräldrar. SOS Barnbyar är aktivt med och utvecklar servicen för barnfamiljerna i området och ökar barnens och familjerna välbefinnande. Stödet från gemenskapen är viktigt för verksamheten. 

I Finland finns det nästan 19 000 barn som inte tryggt kan bo i sitt eget hem och av alla barn växer nästan var tionde upp i en otrygg miljö. Nuförtiden stöder Fazer SOS Barnbyars allmännyttiga och förebyggande verksamhet samt åtgärder för tidigt stöd och utveckling av detta.  Tjänster som är klassificerade som allmännyttiga stöder SOS Barnbyars tjänsteutbud och de behovsgrundade tjänstestigarna för de mest utsatta barnen, ungdomarna och familjerna.  Målet för det allmännyttiga arbetet är att försvara barnets rättigheter, att säkerställa att barnet får vara delaktigt och har en hållbar framtid. Till exempel Drömmar blir verklighet är förebyggande arbete som stärker självkänslan hos barn genom en hobby som ger stunder av glädje och framgång.Projektet Nära bekämpar ensamhet och marginalisering. I Mormors och morfars stuga råder det en varm atmosfär i Vanda och i Esbo när frivilliga morföräldrar och barnfamiljer träffas. Ylitse MentorApp ger kamratstöd för unga som övar sig att leva ett självständigt liv. 

”Fazers långvariga engagemang för SOS Barnbyars arbete med en tryggare familjemiljö är verkningsfullt och av enorm betydelse. Fazer har en särskild plats i hjärtat hos SOS Barnbyars personal, vi är som en och samma familj! Mat är en grundpelare för välbefinnande hos barn och unga. Familjens gemensamma matstunder har långvariga effekter på barnets liv. I SOS Barnbyars arbete har maten en viktig ställning som verktyg för omsorgen”, berättar Leena Poutanen, kommunikations- och medelanskaffningsdirektör hos SOS Barnbyar.  

I början donerade vi produkter, nu samarbetar vi mångsidigt 

Samarbetet började en midsommar i slutet av 1960-talet, när Fazers bagerichef tog kontakt med den nyligen etablerade barnbyn i Hagalund och frågade om Fazer kunde leverera midsommardelikatesser till familjerna. Byns ledare berättar att man väntade sig några lådor och förvåningen var stor när det kom en hel lastbil med bröd och delikatesser. 

Sedan år 2010 är Fazer SOS Barnbyars officiella företagspartner. Chokladen Fazers Blå var på sin tid en viktig del av interaktionsterapin Theraplay-. För barn och unga inom SOS Barnbyars verksamhet ordnas matlagningskurser i Fazers besökscenter Experience Övriga projekt är bland annat Drömmar blir verklighet -hobbystödSOSdinner och Apuu-chat 

Samarbetet med SOS Barnbyar är viktigt också för Fazers personal. År 2015 fick de Fazeranställda välja en mottagare till en julpeng på 50 000 euro och de valde SOS Barnbyar. Med summan stöddes bland annat SOS Barnbyars familjearbete i Vanda. De Fazeranställda har även deltagit i talkon i barnbyarna. Bland de anställda finns även faddrar inom SOS Barnbyar och frivilliga vid Morsmors och farfars stuga.  

I Ryssland stöder vi PushkinsSOS Barnby söder om St Petersburg, där det bor sextio barn i totalt tio fosterhem. Fazers stöd täcker de årliga kostnaderna för två fosterfamiljer. 
 
Lyssna på SOScast, hur Fazers företagsansvar genomförs i praktiken!