Fazer är SOS-Barnbyars partnerföretag i Finland, Sverige och Ryssland och stöder även organisationens verksamhet i Estland. Vi har stöttat SOS-Barnbyar i över 40 år och vårt samarbete består av både ekonomiskt stöd och gemensamma goda stunder.

Vi har valt att samarbeta med SOS Barnbyar, som precis som vi tror på individens egen kraft att bidra till sin egen utveckling. SOS Barnbyar skapar trygga hem och utrustar barn och vuxna med de verktyg de behöver för att bygga upp ett självständigt liv. När ungdomar får möjlighet att växa upp till starka självständigt vuxna hjälper de inte bara sig själva utan stärker även det samhälle de lever i.

 In Finland, we support children’s villages of a new type in Niittykumpu, Espoo and Kivistö, Vantaa. In these new villages, the families live in regular urban milieus but close together. Funds raised in Sweden are directed to Ecuador, a cocoa-producing country important to Fazer, whereas in Russia, children and youth in the St Petersburg area are offered support.

Sverige stödjer SOS Barnbyars ungdomsarbete i Equador. I Finland går stödet till barnbyar i  Niittykumpu, Espoo och Kivistö, Vantaa och i Ryssland till barn och ungdomar i St Petersburg.

I SOS Barnbyars ungdomsboenden får unga som haft en tuff start i livet en chans att utvecklas och utbilda sig så att de så småningom kan flytta ut i samhället som starka, självförsörjande vuxna.