Fazer har understött SOS-Barnbyar i över 40 år. Officiellt partnerföretag är vi sedan 2010. Samarbetet mellan Fazer och SOS-Barnbyar består av både ekonomiskt stöd och gemensamma goda stunder.

I början av samarbetet understödde Fazer organisationen främst med produkter och inköp av förnödenheter.

Samarbetet inleddes en midsommar i slutet av 1960-talet när Fazers bagerichef tog kontakt med den nyöppnade barnbyn i Hagalund i Esbo i Finland för att fråga om Fazer får komma med midsommardelikatesser till familjerna.

Chefen för barnbyn berättar att han förväntade sig ett par lådor och att det var med stor förvåning som han tog emot en hel lastbil med bröd och delikatesser.

Sedan 2010 är Fazer SOS-Barnbyars officiella partnerföretag. Vid sidan av barnen vill vi även komma ihåg de vuxna som arbetar i barnbyarna. Dessutom donerar vi Fazer Blå-choklad som används i samspelsterapin Theraplay.

Vårt ekonomiska stöd i Finland har riktats till familjerehabilitering och till bygget av en ny barnby i Tammerfors. Den invigdes 2012 då de två första hemmen inledde sin verksamhet på hösten. Under åren 2013–2016 kommer 3–5 nya hem att öppnas. I Finland finns det 17 000 barn som inte kan leva tryggt i sina egna hem. Av alla barn växer en tiondel upp under otrygga förhållanden.

I Ryssland stöder vi SOS-Barnbyn i staden Pusjkin söder om Sankt Petersburg. Där bor 60 barn i sammanlagt 10 fosterhem. Stödet från Fazer täcker de årliga kostnaderna för två fosterfamiljer. Med medel som samlas in i Sverige stöder vi arbetet i Ecuador. Sedan början av 2014 ger vi också ekonomiskt stöd till SOS-Barnbyn i Narva-Jõesuu i Estland.