Fazer har understött SOS Barnbyar över fyrtio år. Sedan år 2010 har vi varit officiell samarbetspartner.i Fazer hjälper SOS Barnbyar såväl ekonomiskt som med gemensamma goda stunder.

Vi har samarbetat med SOS Barnbyar sedan flera decennier tillbaka. I början understödde vi SOS Barnbyn främst med produkter och materiella ting. Sedan 2010 är Fazer en av SOS Barnbyars officiella samarbetspartner. I Finland har vi bidragit ekonomiskt bland annat till utvecklingen av SOS Barnbyars familjerehabilitering samt till byggandet av barnbyar i Vuores i Tammerfors, i Ängskulla i Esbo och i Stensvik i Vanda. I Ryssland stöder vi PushkinsSOS barnbyar söder om St Petersburg, där det bor sextio barn i totalt tio familjehem. Fazers stöd täcker de årliga kostnaderna för två familjehemsfamiljer.  

Ekonomiskt stöd och gemensamma goda stunder 

”Målet med partnerskapsprogrammen är att göra något konkret och aktivt ta ansvar för samhället”, säger kommunikationsdirektör Liisa Eerola som ansvarar för partnerskapen.”Vi vill bygga relationer på riktigt, sporra människor till kreativitet och att göra val som är bra både för dem själva och omvärlden.”  

Unga utvecklare av SOS Barnbyar är en arbetsgrupp med unga i åldern 12–20 år i SOS Barnbyn, och målet med arbetsgruppen är att föra de ungas talan såväl inom barnbyn som bredare i samhället. De unga har lagat mat, bland annat rotsaker i ugn och köttfärssås samt kex och plättar på Fazer Experience-besökscenters matlagningskurs. Matlagningskurserna kommer att fortsätta hösten 2021, ifall coronaläget tillåter. 

Sommaren 2020 deltog Fazeranställda genom att motionera i SOS Barnbyns projekt Drömmar blirverklighet i syfte att förebygga ojämlikhet i barns och ungas fritid samt förhindra marginalisering genom att ge alla barn möjlighet till en hobby. Fazeranställda antecknade under sommaren sina antal steg och cykelkilometrar, och som ett resultat av det donerade Fazer i slutet av sommaren 6 000 euro till SOS Barnbyn. 

En gemensam matstund ger möjlighet till samvaro och skapar nya trevliga minnen, så SOSdinner som etablerades år 2020 är för Fazer ett naturligt sätt att jobba för barnens bästa. ”Mat är ett sätt att visa omtanke, kärlek och omsorg även när man saknar ett gemensamt språk. Tanken om mat som ett medel för omsorg är viktig för oss, och därför vill vi samla människor kring god mat samtidigt som de kan göra något positivt”, konstaterar Liisa Eerola. Vem som helst kan arrangera en SOSdinner-välgörenhetsmiddag och bjuda in sina vänner för att hjälpa SOS Barnbyn genom en insamling. 

Apuu-chat öppnades i de exceptionella förhållandena våren 2020, när barn inte träffade trygga vuxna i sin vardag på samma sätt som tidigare.  Tidigare har det inte för barn under 13 år funnits någon enkel larmtjänst som beaktar färdigheterna och förmågorna hos barn under 13 år. I Apuu-chatten hjälper SOS Barnbyars professionella och utbildade frivilliga inom barnskydd barn mellan 7–12 år som upplever otrygghet eller hotfulla situationer. Chatten är öppen varje dag kl. 9–22 på apuu.fi.