Såpbubblor, klappar, en kärleksfull blick och Fazer Blå. Det är några av beståndsdelarna i terapimetoden Theraplay som är ett sätt att bygga upp förtroende mellan barn och vuxna.

När ett barn flyttar till ett familjehem sker en stor omvälvning: plötsligt måste hen anpassa sig till en helt ny omgivning, nya sätt och lita på nya främmande vuxna. Det är inte så konstigt att barnet är till exempel ängsligt, slutet eller överaktivt i en ny situation. Som anpassningshjälp i barnbyarna använde man sig tidigare av samspelsterapimetoden Theraplay. Det skapar trygg interaktion mellan barnet och den vuxna som tar hand om barnet. 
 
Förtroende byggs upp genom lek, beröring och uppmuntran 
 
I Theraplay-terapin deltar barnet, den vuxna som tar hand om barnet och Theraplay-terapeuten. Theraplay-terapeuten Hillevi Westman på SOS Barnbyar berättar att vid Theraplay-möten är de vuxnas uppgift att ge barnet enbart positiva upplevelser: odelad uppmärksamhet och kärlek, upplevelser av att lyckas och härliga sinnesupplevelser. 

– När barnet omringas av trygghet och omsorg kan hen släppa känslorna av skam och otrygghet, säger Westman. 

Theraplay-terapeuten planerar träffarna kring lek efter varje barns enskilda behov. 

– Om barnet har svårt för att uttrycka negativa känslor kan man uppmuntra till att skrika argt. Om barnet har svårt för att behärska sina impulser blåser vi såpbubblor och spräcker dem först när man får lov av den vuxna, säger Westman.  
 
Chokladskålen är en viktig del av terapin 

En väsentlig del av terapin är härliga smakupplevelser. Det är här Fazer Blå kommer in i bilden. Fazer har stött SOS Barnbyar från 1960-talet och under flera år var en av samarbetsformerna chokladdonationer till Theraplay. 

– Vi har alltid en chokladskål i terapirummet. I slutet av sessionen fick barnet pysslas om, nästan som om det vore en bebis. Samtidigt som någon höll barnet i famnen fick hen en uppskattande blick, hörde hen en öm röst tala och fick smaka läcker choklad. Det är som modersmjölk: sött, mjukt och smälter i munnen, säger Westman. Vid andra tillfällen hade vi en godisätartävling som barnet såklart vann. Det kan hjälpa slutna barn att krypa fram ur sina skal.