I Fazers samhällsansvar ingår ett mångsidigt arbete med olika intressegrupper och verksamheter. Sponsring är ett sätt för oss att engagera oss i frågor som vi tycker är viktiga. I Sverige samarbetar Fazer bland annat med SOS Barnbyar och Bröstcancerfonden. 

Fazer-koncernens mission är mat med mening. Det återspeglas i all vår verksamhet. Även våra sponsringsprojekt måste stödja vår mission. Det centrala målet med Fazers sponsring är att göra något konkret och vara en ansvarsfull samhällsaktör. Genom sponsring stöder vi även vår affärsverksamhet och för en dialog med våra intressegrupper.

Vi har deltagit i riksomfattande och internationella projekt, men även i samhällsprojekt på orter där Fazer har verksamhet. Viktiga teman för oss är motion bland barn och unga samt välbefinnande. När det gäller produktdonationer vill vi bidra till att skapa goda stunder.

I alla våra samarbetsprojekt tillämpar vi socialt ansvarsfulla arbetsmetoder och principer för hållbar utveckling.

Vi har sponsringssamarbeten på vårt hemmamarknadsområde runt Östersjön. Dessutom deltar vi i projekt i länder där våra viktigaste råvaror produceras, till exempel kakao.