Innan du lämnar in en ansökan om sponsring - ta del av våra nuvarande partnersamarbeten och fundera på varför du vill ha just Fazer som sponsor. Sponsringsobjektet måste också uppfylla vissa kriterier som att det måste följa Fazers värderingar och gå i linje med våra arbetsmetoder:

  • Det måste följa Fazers värderingar (se här).

  • Individuella sporter och enskilda idrottslag sponsras endast i undantagsfall.

  • Fazer sponsrar inte religiöst eller politiskt engagerade mål

  • Fazer sponsrar inte motorsport eller annat som står i strid med våra miljömål eftersom Fazer har förbundit sig att minska miljöeffekterna av verksamheten.

  • Fazer sponsrar endast med produkter, inte med pengar eller material

  • Var ute i god tid – åtminstone 3 månader innan projektstart.

  • Var tydlig med din motprestation. Fazer ser sponsring som ett samarbete där båda parter får ett utbyte.

Vi strävar efter att behandla ansökningarna inom två veckor.

Meddelande
Företag eller organisation
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Bekräfta e-post
Telefon