Det centrala målet med Fazers sponsring är att göra konkreta gärningar och att vara en aktiv och ansvarsfull samhällsaktör. Genom sponsringen stöder vi även vår affärsverksamhet och för en dialog med våra intressegrupper.

Vi har deltagit i riksomfattande och internationella projekt, men även i samhällsprojekt på de orter där Fazer har verksamhet. Viktiga teman för oss är motion bland barn och unga samt välbefinnande. Vi samarbetar också med skolor och frivilligorganisationer. När det gäller produktdonationer vill vi bidra till att skapa goda stunder.

I alla våra samarbetsprojekt tillämpar vi socialt ansvarsfulla arbetsmetoder och principer för hållbar utveckling.

Vi har sponsringssamarbeten på vårt hemmamarknadsområde runt Östersjön. Dessutom deltar vi i projekt i länder där våra viktigaste råvaror produceras, till exempel kakao.

Skriftliga ansökningar kan skickas här. Vi strävar efter att behandla ansökningarna inom fyra veckor.

Innan du lämnar in en ansökan, ta del av våra nuvarande partnersamarbeten och fundera på varför du vill ha just Fazer som sponsor. Sponsringsobjektet måste också uppfylla vissa kriterier: det måste följa Fazers värderingar och gå i linje med våra arbetsmetoder. Vi sponsrar till exempel inte motorsport eftersom vi har förbundit oss att minska miljöeffekterna av vår verksamhet. Individuella sporter och enskilda idrottslag sponsrar vi endast i undantagsfall.