Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Vårt hållbarhetsarbete

Feeling_940x370_Main.jpg

Livsmedelsbranschen genomgår för närvarande en genomgripande omställning. Den omfattande omställningen stärker vissa konsumenttrender och skapar nya förväntningar. Hållbarhet och företagsansvar har större inflytande än någonsin på konsumenternas köpbeslut.

På Fazer är hållbarhet integrerat i strategin. Den påverkar allt vi gör, allt från hur vi leder företaget, vår verksamhet och våra leveranskedjor, hur vi utvecklar nya produkter, innovationer och foodtech till vår marknadsföring och våra varumärkesaktiviteter. 

För att kunna driva omställningen av livsmedelssystemet behöver vi ligga i framkant inom hållbarhet och möta intressenternas ökande förväntningar. Vi har kartlagt vår inverkan och hur vi bäst skapar och möjliggör värde och har definierat fyra fokusområden som integrerar och beaktar aktuella globala trender och förväntningar från våra intressenter. Våra fyra  hållbarhetsambitioner är: Klimat och cirkularitet, Hållbara produkter och innovationer, Ansvarsfulla inköp, och Människor och välbefinnande.