Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazers prioriterade mål för hållbar utveckling

Forest_path_940x370_Main.jpg

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (SDGs) syftar till att säkerställa en hållbar framtid, utrota fattigdom och hunger och skapa fredliga och trygga samhällen för alla.

Företag har stort inflytande och kan verkligen göra skillnad när det gäller hur människor och planeten behandlas och välståndet fördelas. Företagen spelar med andra ord en viktig roll för att nå dessa mål.

Under 2021 granskade vi FN:s globala mål för att identifiera de mål som är mest relevanta för vårt arbete, nämligen: 

  • Mål 2: Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad näring samt främja ett hållbart jordbruk
  • Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
  • Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
  • Mål 8: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla
  • Mål 12: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster
  • Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
  • Mål 14: Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling
  • Mål 15: Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

 

imagewnhq8.png