Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Hållbarhetsambitioner 

fazer-sustainability-ambitions-940x370.jpg

Våra hållbarhetsambitioner beaktar de samhälleliga megatrender som närmast relaterar till vår industri.

Livsmedelsbranschen förändras snabbare än någonsin. Denna omställning stärker vissa rådande konsumenttrender och formar förväntningarna. Nu har till exempel hållbarhet och ansvarstagande större inflytande än någonsin på konsumenternas köpbeslut. 

Som en integrerad del av vår strategi påverkar hållbarhet allt vi gör, allt från hur vi leder företaget och våra leveranskedjor, utvecklar nya produkter, innovationer och foodtech till vår marknadsföring och våra varumärkesaktiviteter. 

För att fokusera våra åtgärder och maximera vårt positiva avtryck har vi kartlagt vår insats och fastställt våra prioriteringar fram till 2030 i hela vår värdekedja. Detta arbete har utmynnat i Fazer nya hållbarhetsambitioner.

 

KLIMAT OCH CIRKULARITET 

Vi motverkar klimatförändringarna och optimerar resursanvändningen genom cirkularitet   

Vi minskar utsläppen och förbinder oss att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 C.    

Vi minskar livsmedelsavfall och matsvinn.  

Vi optimerar vår resursanvändning genom cirkularitet.  

HÅLLBARA PRODUKTER OCH INNOVATIONER 

Vi skapar innovationer för ett mer hållbart livsmedelssystem. 

Vi erbjuder mer växtbaserade produkter som stöder människornas och planetens välmående. 

Vi uppfinner skapar hållbara matlösningar genom foodtech, ny produktutveckling och FoU. 

Vi utvecklar och använder mer miljöhållbara förpackningar. 

ANSVARSFULLA INKÖP 

Vår leveranskedja är rättvis och hållbar 

Vi utvecklar kontinuerligt de grundläggande kraven för alla våra leverantörer samtidigt som vi fäster extra uppmärksamhet vid utvalda råvaror.  

Vi stödjer hållbara odlingsmetoder för att skydda den biologiska mångfalden och minimera klimatpåverkan.  

Vi stöder mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden i hela vår värdekedja. 

Vi minimerar miljöpåverkan i hela värdekedjan.  

MÄNNISKOR OCH VÄLBEFINNANDE 

Vi tillhandahåller möjligheter till utveckling i en modern, säker och inkluderande kultur 

Våra medarbetares hälsa och säkerhet kommer alltid först.  

Vi främjar engagemang och välbefinnande i en arbetsmiljö där våra medarbetare kan blomstra. 

Vår arbetsmiljö är mångfaldig och inkluderande, och alla kan vara sig själva.

 

Dessutom stöder våra hållbarhetsambitioner FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDGs) och bidrar genom våra tjänster, verksamheter och vår leveranskedja till att uppnå dem senast 2030.  

Vi anser att vi genom att uppfylla dessa ambitioner bäst kan skapa värde i enlighet med vår mission Mat med mening.