Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Hållbarhetsambitioner och mål 

fazer-sustainability-ambitions-940x370.jpg

Våra hållbarhetsambitioner beaktar de samhälleliga megatrender som närmast relaterar till vår industri.

Vårt hållbarhetsarbete guidas av fyra fokusområden: klimat och cirkularitet, hållbara produkter och innovationer, ansvarsfulla inköp samt människor och välmående. Vi har analyserat hur vi bäst kan skapa och möjliggöra värde och har definierat höga ambitioner inom varje område enligt vår mission Mat med mening. Vi uppföljer vårt hållaberhetsarbete genom följande mål:

 

 

Våra hållbarhetsambitioner stöder FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDGs) och bidrar genom våra tjänster, verksamheter och vår leveranskedja till att uppnå dem senast 2030. 

Vi anser att vi genom att uppfylla dessa ambitioner bäst kan skapa värde i enlighet med vår mission Mat med mening.