Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Intressentdialog

fazer-stakeholder-dialogue-940x370.jpg

Vi för en dialog med våra intressenter delvis för att få ovärderliga insikter när vi skapar nya produkter, men framför allt för att dialogen bidrar till att lösa dagens globala utmaningar tillsammans med andra.

I en dialog med våra intressenter – aktieägare, medarbetare, konsumenter, leverantörer, beslutsfattare, forskare och icke-statliga organisationer – kan vi identifiera och ta oss an trender som formar konsumentbeteendet.

Till exempel miljöproblem gör att konsumenter i allt högre grad kräver hållbara lösningar. Därför tillhandahåller vi hållbara och hälsosamma växtbaserade livsmedel och hjälper människor att konsumera på sätt som är bättre för individen och planeten. Vi tillhandahåller också information och resurser för att främja hållbarhetsarbetet i våra verksamhetsländer och internationellt.

Ingen kan lösa dagens globala utmaningar ensam; de kräver samarbete mellan intressenter. Vi tar ansvar som en del av en världsomspännande gemenskap och söker gemensamma lösningar.

Vi samarbetar med olika organisationer för att förbättra människors och planetens välmående. Tillsammans med våra intressenter och samarbetspartner har vi större genomslagskraft. Vi har identifierat våra viktigaste intressenter och definierat flera metoder för att engagera dem.

Konsumenter 

Kundservice, undersökningar, restaurang- och cafématerial, webbplatser, sociala medier, förpackningar, besök

Kunder

Möten och samarbeten, nyhetsbrev, system för kundfeedback, kundevenemang, webbplatser, sociala medier

Aktieägare

Regelbunden kontakt, möten och evenemang, årsredovisning, hållbarhetsöversikt, kvartalsrapporter, webbplats, extranet

Medarbetare

Prestationsledningsprocess, kontinuerlig dialog mellan chefer och medarbetare, introduktion, utbildning, ledningssystem för arbetshälsa och -säkerhet, medarbetarevenemang, medarbetarundersökningar, intranät och andra interna kanaler, temadagar, hållbarhetsöversikt

Leverantörer

Möten, avtal, leverantörskrav, leverantörsutvärderingar, uppföljningsåtgärder, partnersamarbeten, forskning, kontinuerligt samarbete mellan inköpschefer och leverantörer

Icke-statliga organisationer och lokalsamhällen

Medlemskap, partnersamarbete, gemensamma projekt och initiativ, webbplatser, sociala medier, enkäter, hållbarhetsöversikt

Universitet och forskningsinstitut

Partnersamarbeten, gemensamma FoU-projekt, kunskapsutbyte, donationer, avhandlings- och arbetsmöjligheter för studenter, föreläsningar, exkursioner

Hälsovårdsexperter

Kunskapsutbyte, evenemang, föreläsningar

Medier

Pressmeddelanden och -evenemang, intervjuer, webbplatser, sociala medier, besök

Myndigheter och regeringar

Regelbunden kontakt, möten, medlemskap, seminarier, arbetsgrupper