Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

 Hållbarhetsledning

fazer-sustainablity-governanace-940x370.jpg

Vår hållbarhetsledning är noggrant strukturerad, och i vårt arbete iakttar vi riktlinjer och policyer som grundar sig på de senaste internationella principerna.

På Fazer leds vårt dagliga hållbarhetsarbete av koncernens hållbarhetsteam och vårt nätverk för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet (QEHS) som består av experter från alla verksamheter och länder. Arbetet styrs av styrgruppen för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG), som inrättades 2021 för att sätta mer fokus på hållbarhet och ha ett tydligt beslutsfattande forum i dessa frågor. Var och en av dessa funktioner har tydligt definierade roller och egna ansvarsområden. 

 

Governance_SE.png

Styrelsen och koncernens ledningsgrupp har den högsta bestämmanderätten i hållbarhetsfrågor.

Våra insatser styrs av vår hållbarhetspolicy, människorättspolicy och QEHS-policy samt av våra ledningsprinciper och -förfaranden. Fazers uppförandekod bygger på de tio internationella principerna i FN:s Global Compact, som vi undertecknade 2012. Vi är också starkt dedikerade till implementeringen av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDGs) och har fastställt på vilka sätt vårt hållbarhetsarbete bidrar till dem. 

Styrelsen

 • Godkänner etiska principer

Koncernens ledningsgrupp

 • Godkänner policyer och mål
 • Koncernchefen har det yttersta ansvaret
 • Koncernens EVP, kommunikation och hållbarhet, är ansvarig för hållbarhet

ESG-styrgruppen

 • Styr projekt inom ramarna för ESG-programmet
 • Beslutsfattande organ i hållbarhetsfrågor
 • Består av koncernchefen, koncernens EVP, kommunikation & hållbarhet samt Vd:na för affärsområdena

Funktionschefer

 • Godkänner anvisningar

Affärsområden och affärsenheter

 • Implementerar hållbarhetsarbetet, åtgärdsplaner och strategiska riktlinjer samt fastställer mål
 • Fastställer fokusområdena inom hållbarhet
 • Implementerar anvisningar, praxis och operativa modeller

Hållbarhetsteamet

 • Utvecklar hållbarhetsarbetet, stöder implementeringen och rapporterar om framstegen

Ledarskapsforumet för hållbarhet

 • Delar information och kunskap om ESG-projekt mellan affärsområden och funktioner

Hållbarhet och QEHS-nätverket

 • Säkerställer att Fazer jobbar enhetligt med hållbarhet inom koncernen  
 • Säkerställer effektiv resursanvändning  
 • Sprider kunskap, färdigheter och marknadssyn i olika länder och affärsverksamheter 

Policyer