Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Väsentlighetsanalys

fazer-materiality-assessment-940x370.jpg

En väsentlighetsanalys är en analys av de viktigaste frågorna för en organisation och dess intressenter.

Under 2021 genomförde vi en väsentlighetsanalys och samlade in synpunkter från hundratals kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter.

Intressenternas synpunkter visade att vi behöver lägga större vikt vid temana mänskliga rättigheter, medarbetarnas välmående och socialt ansvar. Mot bakgrund av detta bestämde vi oss för att uppdatera vår hållbarhetsstrategi.

Socialt ansvar, som i långa tider har varit en viktig del av Fazers hållbarhetsarbete, får nu en mer framträdande plats och i våra nya hållbarhetsambitioner ligger också större fokus på medarbetarna.

För att spegla väsentlighetsanalysen omorganiserade vi våra fyra hållbarhetsmål till fyra fokusområden och började kalla dem våra hållbarhetsambitioner. Vi anser att vi bäst kan skapa värde i enlighet med vår mission Mat med mening genom att rikta våra hållbarhetsinsatser till:

  • Klimat och cirkularitet

Vi motverkar klimatförändringarna och optimerar vår resursanvändning genom cirkularitet. 

  • Hållbara produkter och innovationer

Vi skapar innovationer för ett mer hållbart livsmedelssystem.

  • Ansvarsfulla inköp

Vår leveranskedja är rättvis och hållbar.

  • Människor och välbefinnande

Vi tillhandahåller möjligheter till utveckling i en modern, säker och inkluderande kultur.